Články

Na každém zastupitelstvu slyšíme nářky na nedostatek financí. A je nutné aby veřejnost věděla proč v Bruntále ony finance chybí. Příčiny lze rozdělit do několika kategorií.
Důvody tedy jsou :

1. Katastrofální hospodaření v minulosti
2. Neustálé napravování chyb z minulosti
3. Vyhozené miliony za nikdy nerealizované projekty
4. Neumění šetřit s financemi a neschopnost jejich získání
5. Špatná- formální, nedůsledná nebo spíše žádná kontrolní či činnost.
6. Špatný systém hospodaření

K prvnímu bodu lze sdělit, že i tato radnice si nese obrovské břemeno katastrofálních rozhodnutí předchozích radnic. Chyba je v celém systému hospodaření mezi které patří všechny oblasti života. Od začátku jsou to proinvestované(odsáté) miliony hlavně kvůli špatným smlouvám, které byly s různými subjekty podepsány. Tyto smlouvy vedly k tomu, že město prakticky ztratilo kontrolu a vliv nad všemi společnostmi ve kterých má svůj majetek ,nebo je jejich hlavním akcionářem. Musíme jmenovat ty nejdůležitější. Jedná se hlavně o společnost Jast, Brvos. Vak, Teplo Bruntál, Technické služby, Nemocnice Bruntál. Minulé radnice svými neuváženými smlouvami a rozhodnutími zavinily to, že v současné době je tyto společnosti prakticky mohou vydírat. Zářivým příkladem je případ bruntalské nemocnice, kde aby se vůbec město zbavila Barota, neboť smlouva s ním byla neodvolatelná, musela mu radnice prodat část nemocnice ! A tak je to tady se vším a za vším stojí téměř ti samí lidé. Škody se pohybují v řádech stovek milionů !

2. Neustálé napravování chyb z minulosti.
Typickým příkladem je společenský dům. Dnes nás má stát katastrofální rozhodnutí předešlých radnic 80 mil. (věřme, že tahle nesmyslná suma se nakonec nebude muset zaplatit). Dále díky tomu, že se nikdo řádně nestaral o městský majetek chybí stovky milionů na opravy budov a komunikací patřících městu a navíc město je nemůže ani prodat, neboť jsou zastaveny na úvěry které má město či její společnosti. Až tam se radnice nechala natlačit.

3 Vyhozené miliony za nikdy nerealizované projekty:
V šuplících radnice se nacházejí projekty ,které byly minulými radnicemi schváleny a které stály miliony korun a nikdy se nerealizovaly a nikdy se v této podobě již realizovat nebudou. Jsou to projekty na velké i menší akce a nyní, protože se změnili podmínky, musí se tyto projekty kompletně zadávat nově.Uvádíme jen krátký výčet: Projekt Agua centra, komplexní rekonstrukce nemocnice, městského parku, různých silnic a uliček. Nemáme přesná čísla, ale odhad škod je cca. 10 až 20 milionů korun.

4 . Typickým příkladem jsou bohémské projekty na které město prostě nemá peníze. Osvětlení uhlířského vrchu, Městské muzeum, Křížová cesta.Vyhozené peníze za provoz podnikatelského centra( na koníčky a politickou činnost Andrleho- Anderleho, Navrátila a US- DEU). Opožděný a navíc naprosto v rozporu s potřebami města zrekonstruovaný objekt bývalé radnice na náměstí. Dále škody na městském majetku , město ani neví, že mu některé objekty patří a tak si je nechává rozkrást jak se stalo s objekty prodejních stánků na městské tržnici. Vyhozené peníze na nikdy nerealizované personální audity. Neschopnost využití získání finančních prostředků například za parkovné podle našich odhadů škody činí od 10 do 20 mil. Korun.

5 . Špatná- formální, nedůsledná nebo spíše žádná kontrolní činnost.
Kontrolní činnost na městě je opravdu mizerná. Tam kde chybí zpětná vazba nikdy systém nebude fungovat v praxi to znamená rozkrádání, nezájem o občana, vše se zpomaluje a komplikuje, následně vznikají nedorozumění, hádky, třenice a celý systém tak kolabuje. V Bruntále, ale nikdo nechce pojmenovat problémy správným jménem, nikdo nedokáže ukázat prstem na toho, kdo je na vině, kdo má nést zodpovědnost, kdo má být propuštěn, kdo má škodu nahradit kdo to neumí a kdo na to nemá.

6 . Špatný systém hospodaření
Toto je rozsáhlé téma , kde jen nastíníme hlavní systém katastrof. Do tohoto tématu samozřejmě zapadají všechny výše uvedené body, ale nyní se zaměříme na vazby mezi těmito body. Jak víme vše souvisí se vším. A tak tam, kde důsledně nedodržují jistá pravidla panuje chudoba a nespokojenost. Bruntál je podle nezávislých studií jako nejhorší město ve své kategorii v ČR zářivým příkladem.
Ryba smrdí od hlavy a podle tohoto hesla na vině je především nejvyšší orgán města městské zastupitelstvo. Kdyby naše město mělo dobré a kvalitní zastupitele, lidi, kteří mají zájem o toto město, nikdy by tak katastrofální situaci jaká je v Bruntále nemohlo dojít. Na prvním místě je zájem a na druhém je rozumné rozhodování. Bohužel když chybí již to prvé nemůžeme očekávat to druhé. A opravdu není tajemstvím, že například ve vztazích mezi městskou radou a zastupitelstvem panuje jakési obrácené garde a rada města doslova cvičí se zastupitelstvem. Rada zastupitele ani řádně neinformuje jen si usurpuje pravomoce a zodpovědnost háže buď na zastupitele či na úředníky města. Na radnici koluje jedna povídačka a to, že toto složení rady je jedno z nejhloupějších jaké kdy město Bruntál mělo. Výsledky tomu bohužel napovídají je nutno ale dodat, že za mnoho mohou i minulé rady. Tedy zastupitelstvo neumí využít své autority k tomu, aby Rada města pracovala pod jejich přímým vlivem a Radě toto naprosto vyhovuje. Toto píši proto aby voliči věděli kde ta celá katastrofa začíná. Rada města nesporně rozhoduje špatně a od toho se odvíjí obrovský zmatek který v tomto městě panuje. Nic pořádně nefunguje, protože nikdo prakticky neví co má dělat. Všichni jsou si navíc vědomí toho, že nefungují kontrolní mechanizmy a tak ani nejsou nuceni na svých úsecích cokoliv zlepšovat, přemýšlet jak ušetřit, jak práci pro občana provést co nejlépe a nejrychleji neboť ví , že toto nikoho z nadřízených nezajímá ať je občan spokojen či není. V globále to ale všechno může vypadat, pod rouškou různých slibů a alibistických prohlášení, že radnice jako celek funguje ,ale je se nutné ptát za jakou cenu. Po odkrytí této falešné roušky, radnice města v pravdě totiž funguje jako motor, který má technickou spotřebu 7 litrů na sto kilometrů ale ve skutečnosti, protože je motor neseřízen, a na mnoha částech poškozen, a teče z něj olej o benzín má skutečnou spotřebu pohonné hmoty 100 litrů na sto kilometrů a spotřebu na údržbu desetkrát větší než je nutné. Navíc toto auto má technickou rychlost 200 km za hodinu ve skutečnosti však jede jen max. 50 a to mu jde černý dým z výfuku. Nejde jen o to, že něco funguje, jde o to jak to funguje , kolik stojí provoz a kde se dá co ušetřit ,či urychlit. K tomu je potřebné Know – How, které vedení tohoto města opravdu nemá. Příkladem je lokalita za mlékárnou kde je od roku 1996 plánována stavba 120 rodinných domů, dnes již město nemá peníze na inženýrské sítě. Kdyby se začalo dříve, tak by všechno bylo mnohem levnější a dnes by na tomto poli možná stálo satelitní městečko. Navíc jde o jakousi přízeň na institucích, které dávají peníze a tam přízeň chybí . Kdo by chtěl také investovat do černé díry.
Dalším takovým špatným příkladem je koordinace města a jejich společností. Tam se dají
získat prostředky a také ušetřit. Městské společnosti vytvářejí na radnici tlak k tomu, aby jim zůstávalo co nejvíce zisku. Chyba je, že radnice tomu tlaku podléhá, navíc mezi těmito společnostmi probíhá jakýsi skrytý boj o finance. Kdyby byla radnice co k čemu, diktovala by těmto společnostem a ne oni jí. My máme jasnou představu jak docílit toho aby radnice měla jasnou moc a autoritu nad celým tímto děním a to i za cenu toho, že se zbavíme těch co tomu budou bránit. To radnice díky provázanosti vztahů, které tam po léta vznikly nemůže nikdy dokázat, navíc když jeden na druhého tam na sebe něco ví. A to je skutečná tragédie neboť osobní vztahy na radnici převyšují zájmy tohoto města. Chyba je v celém systému na radnici, proto utíkají peníze. Navíc chybí motivace k tomu aby se věci změnily a pohnuly dopředu. A tak se radnice zmítá v jakémsi bahně, které způsobuje její nemohoucnost. Žádný nový nápad, žádná aktivita směrem k občanovi, žádná iniciativa vše jen na hranici toho co ze zákona musí, podotýkám musí byt splněno a to ještě z odřenýma ušima a s nechutí. Nikdo nemá odvahu do toho lejna píchnout aby to náhodou nezačalo pořádně smrdět. A tak zůstávají jen předvolební sliby a skutek utek. Jenže ono to bez řezu nepůjde i za cenu, že to bude bolet a bude to nepříjemné ostatně jako každá operace .
My NEZÁVISLÍ (NEZ) nechceme nic méně než radikální řešení ! A bez těch co momentálně ve vedení tohoto města škodí, neboť škody se pohybují v řádech stovek milionů !

Politické hnutí NEZÁVISLÍ(NEZ)