Články

Vážení voliči
Dostala se nám do ruky anketa Nezávislých kandidátů volba pro Bruntál. My NEZÁVISLÍ (NEZ) cítíme povinnost se k této anketě vyjádřit . Nelze jedním slovem vyjádřit absurdnost této ankety, které má vzbudit dojem zájmu o Vás vážení voliči a navíc má poplést voliče. Shodou okolností se mi tato trapná anketa dostala do ruky od člověka, který si myslel, že je to anketa, kterou organizuje naše hnutí NEZÁVISLÍ (NEZ)jen těžko jsem vysvětloval, že je tu ještě jedna politická strana s podobným názvem, ale s naprosto odlišnými zájmy. Znovu deklarujeme, že název této politické strany byl záměr pro zmatení voličů. Ale podívejme se na některá jména, která figurují v této politické straně.
Hlavním protagonistou je advokát Vilém Urbiš. A je s podivem kde se v něm bere ta arogance, že se vůbec uchází o vaše hlasy. Tento kandidát se podílel na řadě soudních sporů, které dle našeho názoru a přesvědčení nevyznívají ve prospěch občanů tohoto města například i Brvos kontra Vak
Bylo by pro Bruntál obrovskou tragédií, kdyby tento člověk byl ve volbách úspěšný. Popíšeme Vám například jednu z kauz, kterou se tento právník neslavně podepsal v našem městě.
Za starostování Krejčího a později F. Stružky se řešil spor s nemocnicí. Už jen to, že tento spor došel do té roviny, že se město soudilo s Baroty o svá práva hovoří o katastrofálních vztazích a katastrofálních smlouvách, které město uzavírá se svými „partnery“ a nemocnice je v tomto zářivým příkladem. Stružka delegovaný zastupitelstvem tehdy podepsal mandátní smlouvu s advokátem Urbišem. Mandátní smlouva byla tak katastrofálně pro město nevýhodná, že Urbiš po sléze v důsledku hlouposti radnice a v neprospěch občanů, získal statisíce korun. Podstata celé této kausy spočívala v tom, že Stružka aniž by k tomu dostal mandát od zastupitelstva tuto smlouvu s Urbišem vzal údajně zpět aniž práce byla dokončena. Žaloba byla vzata zpět, údajně za zpět vzetí žaloby pro spáchání trestného činu bývalým starostou Krejčím, kterého obvinila INB Brumeda pro trestný čin pomluvy, který policie akceptovala a podala návrh OSZ z návrhem na obžalobu. Takže Stružka rozhodl ve prospěch Krejčího a tedy něco za něco na úkor Vás občanů voličů.
A jak na to zareagoval advokát Urbiš ?
Nyní se vážení voliči držte židle. Náš dnes se o vaše hlasy ucházející se advokát z města za naprosto zbytečnou práci vysál z rozpočtu města 344 000 Kč. Za jeden úkon v délce cca. hodiny práce si účtoval cca. 12 625 Kč. Došlo ale k tomu, že Stružka mu tuto nehoráznou sumu odmítl vyplatit. A tak Urbiš se nakonec tohoto městského daru dočkal až za tehdy spolustraníka S. Navrátila, který mu tuto sumu opět bez mandátu zastupitelstva, jako nový starosta vyplatil. A je s podivem, že Stružka ani Navrátil doposud neakceptovali rozhodnutí zastupitelstva jako nejvyššího orgánu města a nepostoupili k posouzení právní kroky a účtování za tyto služby Judr. Urbišem České advokátní komoře tak jak to dle zákona o obcích číslo 312/ 2002 Sb.- § 16 odst. 2 pism.c ukládá zákon. Na tomto příkladu lze ještě demonstrovat, jak to na radnici chodí. Na jedné straně se město soudí o kdejakou korunu, nebo trvá na nesmyslných soudních procesech, jako například je to v případě kausy bytového družstva Unistav a věčně mění podstatu žaloby( za naše peníze bezvýsledně a těžce utrácí za velmi drahé advokáty) jen, aby dosáhlo svého a na druhé straně ochotně rozdává lichvářské odměny.
Dalším aktérem této politické strany tedy i ankety, je majitel firmy Jast, Strádal který má v pronájmu od města kanalizaci na základě „zajímavých“ smluv. Tento člověk vás již nejméně ve dvou případech připravil vážení voliči o značnou sumu peněz. A to tím, že si účtoval ve stočném náklady, které mu ze zákona nepřísluší. Jednalo se o částky nad 1 mil. korun( což ve svém rozhodnutí konstatuje i krajský finanční úřad ) a to po dvakráte. K tomu je nutno dodat, že kdyby radnice za něco stála dávno by s tímto člověkem vypověděla smlouvu. Nyní tato firma formou splátek tyto neprávem od Vás odsáté peníze splácí radnici. Je otázkou kdy tyto peníze radnice vrátí Vám občané, neboť jste o tyto peníze přišli Vy vážení voliči a ne radnice tohoto města.
O těchto kandidátech za stranu Nezávislých kandidátů – Volba pro Bruntál jsme se zmínili aby jste si o této straně udělali obrázek a nevěřili jim, že stojí o vaše blaho. Celá jejich anketa je holé pokrytectví. Vůbec jim o vaše blaho nejde jde jim o to dostat se k moci, anketa má pouze demonstrovat jejich údajnou snahu o Vás vážení voliči. Je nutno podotknout, že před dvěma lety podobnou anketu organizovalo město Bruntál a bylo by vhodné, aby se vyjádřili dnešní organizátoři, zda formuláře vyplnili a předali k vyhodnocení. Dle našeho zjištění opak je pravdou a celé minulé volební období se o problémy občanů nestarali-spíše škodili. I třetí údajný kandidát za toto seskupení ing Jiskra by Vám mohl vysvětlit proč skončilo Seliko Bruntál a o práci přišlo asi 200 zaměstnanců.
Jen ještě jedno srovnání, celá anketa Vám může připomenout dobu minulou. Komunisté měli také ve zvyku dělat různé ankety. Je v tomto ohledu směšné číst si ty trapné otázky , nic si to nezadá s bolševickým pokrytectvím.
Opravdu otázky ve stylu: „Chtěl by ste mít dům zadarmo nebo za peníze ?“, jsou asi opravdu stupidní, ale otázky v oné anketě nejsou o nic méně stupidnější.
Už vidím, ty vážné tváře soudruhů, kteří budou zapáleně vyhodnocovat tuto anketu jak si budou lámat hlavu nad tím jak vyřešit vaše potřeby vážení občané. Jistě soudruzi co dávali dohromady tuto anketu nebudu po vyhodnocení spát a začnou usilovně pracovat na tom, aby uspokojili vaše potřeby.
Na závěr jedna rada, neskočte na lep pokrytcům s politické strany Nezávislí volba pro Bruntál. Jde jim opět jen o sebe !


Dokumenty ke článku:
Sken 52, Sken 53, Sken 63, Sken 64, Sken 164

Politické hnutí NEZÁVISLÍ(NEZ)