Články

Zcela zodpovědně chceme sdělit veřejnosti, že tento problém není vyřešen a tak jak jeho řešení prosazoval starosta Navrátil na zastupitelstvu nepovažujeme tento postup za správný ani reálný bez vzniku dalších budoucích katastrof. Níže popsané řešení tohoto problému město jen katastrofálně finančně zatíží, přitom do budoucna nepřinese žádný finanční efekt a naopak narostou náklady na údržbu. Proč nesouhlasíme s tím aby rekonstrukce Společenského domu probíhala v režii této radnice ?
Důvodů je mnoho, ale ten hlavní je ten, že naše město na tak rozsáhlou opravu 80 mil. nemá prostředky. Navíc ani Rada města na zastupitelstvu nepředložila žádný jiný návrh( levnější varianty) jak tento problém vyřešit.To jen bezhlavě přijalo naprosto stupidní a demagogické prohlášení Navrátila, že pokud prý se nepřistoupí okamžitě k tak (nehorázně) nákladné rekonstrukci tak prý se Společenský Dům bude muset zbourat. To má Navrátil často ve zvyku, argumentovat demolicemi, stejné to bylo i s prodejem objektu kožního oddělení v bruntálské nemocnici. Dnes je tento prodej pozastaven a orgány PČR zkoumají zda nedošlo k trestným činům při prodeji tohoto majetku, který nebyl prodán ani za jeho odhadní cenu ! Nerozumíme tomu, proč Navrátil tak spěchá těsně před koncem volebního období se zahájením tak rozsáhlé opravy, když by o tak nesmyslně velké investici mělo rozhodnout již nové zastupitelstvo. A to proto, neboť právě ono bude nadměrně finančně zatíženo touto investicí. Proč už na začátku volebního období město nezačalo v této věci něco podnikat ? Proč celou zakázku má dostat firma Czasch, která je spojena s minulými neblahými kausami včetně 30 mil díry na pozemku nemocnice či debaklu bývalých kasáren ? Co za tím vším stojí ? Nesporně tato radnice nemá žádné morální právo o takové investici na poslední chvíli těsně před volbami rozhodovat. Proč se nediskutovalo o této věci na veřejných shromážděních jak to bývá ve zvyku v jiných městech a obcích ?
Nejde o to zdržovat rekonstrukci, jde o to předložit různé návrhy na řešení včetně úsporných. . Když se rekonstrukce o několik měsíců zdrží copak se něco stane? Společenský Dům chátrá již 15 let ! A nyní ten předvolební spěch, proč ?
Zjevně jde o to, že se současná radnice bojí volebního neúspěchu, který je po těch všech katastrofách na spadnutí a tak se snaží vytřískat na poslední chvíli co nejvíce bodů.
Jen věříme, že ti střízliví jim neskočí na lep.
Jen trochu z historie. Společenský Dům, byl společně z hotelem zprivatizován v roce 1993. Není žádným tajemstvím, že v době prodeje byl přednostou OKU Stanislav Navrátil, který svojí autoritou a postavením mohl tomuto prodeji zabránit. Bohužel město svým špatným rozhodnutím za pár korun dalo tento objekt k dispozici podvodníkům, kteří zapříčinili naprostou devastaci tohoto objektu. Nutno říci, že na tom mají podíl i někteří současní zastupitelé, kteří zvedli své hlasy.
Tito podvodníci od města koupili Spol.Dům ve zcela funkčním stavu za 7 mil. Korun včetně vybavení. O pár let později za starostování nechvalně známého starosty Krejčího tento objekt v naprosto zdevastovaném stavu, bez jakékoliv další vize či perspektivy odkoupila nazpět radnice,( voliči držte se, za 15 mil. korun). Dnes je vidět ovoce těchto katastrofálních rozhodnutí neboť město si „musí“ půjčit 80 milionů na opravu( město bude splácet pohledávky, neboť žádná banka již městu normální cestou takovou sumu ani nepůjčí). Pro příklad uvádíme, že za tyto peníze mohli být téměř kompletně opraveny komunikace ve městě, či postaveno to nám radnicí naslibované Agua centrum, nebo opraveny objekty patřící městu, nebo i ta nesmyslná rekonstrukce nemocnice a jiné. O to všechno vážení voliči nyní přicházíte, díky hospodaření této i minulých radnic, jejíž osazenstvo se obměňuje jen minimálně. Navíc v této kause vzniká důvodné podezření, že 22 Srpna 2006 při vyhlášení výsledků této soutěže, se jedná o podjatost nadpoloviční většiny radních, při rozhodnutí o přidělení zakázky firmě CZASC protože Petr Czasch v předešlých letech jako člen rady s většinou spolupracoval a dokonce současní radní Ing. Jiří Zlámal je přímým spolupracovníkem P. Czasche. NEZ je toho názoru, že tato podjatost, případné podezření s provázanosti s členy rady města by mělo být podstoupeno k prošetření úřadem pro ochranu hospodářské soutěže k případnému zrušení toho výběrového řízení.
Proto neustále apelujeme na voliče, aby nevolili stávající politické strany či zastupitele, kteří jsou doposud na městě, ale svým volebním rozhodnutím, obměnili stávající zastupitelstvo a to velmi radikálně, nejlépe kompletně.

Politické hnutí NEZÁVISLÍ(NEZ)