Články

Vážení voliči, musíme vzpomenout místní komunikace. Komunikace v každém městě spolykají obrovskou část rozpočtu. Bohužel tyto výdaje jsou nevyhnutelné. Čím déle zůstávají komunikace zanedbané, tím větší investice jsou potřeba na jejich obnovu a opravy. Nejedná se jen o silnice, ale i chodníky, uličky, mosty , parkoviště. V našem městě dospěla situace do katastrofálního stavu. Většina komunikací je natolik poškozena, že připomínají spíše tankodrom, či nějakou překážkovou dráhu. Radnice v řešení toho problému selhala a stále tento problém odkládá. Jestli máte auto, špatně se pohybujete či jste invalidní tak jistě o to více cítíte potřebu nápravy toho špatného stavu. Radnice bohužel utrácí peníze na spousty špatných drahých projektů, které by bylo nutné investovat právě na tyto účely. Jedním takovým příkladem je křižovatka mezi autobusovým nádražím a bývalým Moravolenem, kde jsou naplánovány zcela nesmyslně semafory, které opět zdrží provoz v celém Bruntále zvýší se tím navíc znečištění ovzduší. Naše Politické hnutí NEZÁVISLÍ protestovalo na zastupitelstvu proti stavbě těchto semaforů. Bylo nám odpovězeno, že stavba kruhového objezdu je dražší. Podle našich informací je to naprostá mystifikace, neboť na této křižovatce nejsou potřeba žádné zásadní stavební zásahy stačí ji řádně označit a jak nám řekli odborníci doslova, kdyby se doprostřed křižovatky dal „květináč“ tak je kruhový objezd hotov. Tím nám jednoznačně naznačili , že opravdu náklady na tento kruhový objezd by byly maximálně do statisíců a ne do milionů jak nám tvrdila radnice. Na tomto příkladu jen demonstrujeme jak radnice absurdně, neekonomicky rozhoduje a nejen tady. Mnohé miliony se zbytečně utratily na projekty, které zůstaly v šuplíku a dnes se musí dělat projekty nové, odpovídající realitě za další miliony korun( bazén, nemocnice).Nyní na to občané těžce doplácíme, protože peníze potom chybí jinde. Zbytečně proinvestované miliony mohou být použity například na bezbariérové přechody, na úpravu lokality u garáží na Chelčického, na opravy mostů, které jsou mnohdy v katastrofálním stavu, na opravy chodníků, uliček a jiné. Navíc práce na komunikacích díky špatné kontrole městských úředníků a přejímce, jsou prováděny nekvalitně a neúplně, pravděpodobně také z důvodu špatných smluv a špatného zadaní. Ne náhodou se stává, že při opravách cest nedojde k opravě obrubníků , které po opravě zůstanou „utopené“ či pokřivené jako je tomu například na Žižkově náměstí u kostela. Stačí se podívat na obrubníky před tímto parkovištěm, kde byl nedávno položen nový povrch cesty a více není třeba co dodávat.
Jistě jste si všimli, že se začali některé ulice opravovat. V této souvislosti je nutné také se zeptat proč je ten čirý ruch, těsně před volbami, když prakticky celé volební období, se nic nedělo. Nejedná se jen o předvolební kamufláž ? Nedávno jsem měl odbornou diskusi na téma stavba silnic a jejich povrchů s firmou, která provádí tyto práce. Je tam mnoho úskalí, které mohou takové práce znehodnotit a ptám se v jakém stavu je podklad těchto komunikací ? Podle informací, kterých se nám dostalo, je to základ úspěšně provedené práce. Pokud je totiž poklad poškozen například spodní vodou, po přejezdu těžké techniky, či v zimě zase nový povrch popraská , milionové investice jsou k ničemu. Říká se tomu drahé a neefektivní látání. Dále jistě záleží na konzistenci asfaltové směsi. S tím souvisí záruční doba na provedenou práci, tedy výhodnost smluv s firmou provádějící tyto práce. Je záruka alespoň 10 let ? Dále by nás zajímalo proč za celé volební období nejsou hotové ulice Na nábřeží přes Žlutý kopec směrem na opavskou silnici , Smetanova, , Husova, Pod lipami, Květná, která byla naprosto absurdně vyfrézováním zničena, Jesenická kolem školy směrem k bazénu, Nádražní, mezi Vysokou a Čajkovského , Lidická, Vrchlického, včetně chodníků a různých uliček? Kdybych měl jmenovat všechny komunikace ve špatném stavu, tak by mi nestačil jeden příspěvek, nemluvě o výše jmenovaných mostech například, zářivým příkladem je most v parku.
Závěrem konstatujeme, že naše hnutí( NEZ) i další občané občanské iniciativy( SON ) nejen písemně kritizovali vedení města, ale předkládali jsme i návrhy na řešení na zasedáních zastupitelstva města. Bohužel tyto naše návrhy jsou za poslední dva roky radnicí blokovány či ignorovány a stejně je tomu i v „nezávislým“ tiskem, Náš Domov, Region( nebyl nám otištěn ani jeden rozsáhlejší příspěvek ani k jiné problematice včetně mrhání finančních prostředků, bezpečnostní situaci ve městě a západní lokalitě města). Výjimkou snad je jen podíl na tom, že se nám podařilo s některými zastupiteli zastavit nesmyslnou investici za 12 mil jež měla být cyklostezka z Bruntálu do Starého města, která měla vést podél hlavní cesty. Asi proto, aby cyklisté pravidelně vdechovali exhaláty z motorových vozidel. Je až s podivem, že například Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a týdeník Ekonom dokázali kriticky vůči radnici uvést a správně pojmenovat závažné nedostatky v jejím vedení ..
Vážení voliči, na závěr vám sdělujeme, že toto vše chceme změnit a samozřejmě zastavit stavbu semaforů na výše jmenované křižovatce a prosadit finančně nenáročný kruhový objezd. V budoucnu, pokud od Vás dostaneme mandát, chceme začít na radnici úsporně hospodařit a ušetřené prostředky chceme použít právě na údržbu komunikací. Je nutno dodat, že podobná situace je možná i v jiných městech, ale to nám nemůže být argumentem, ani jako omluva. My se chceme starat o Bruntál a brát si příklad z měst kde je situace příznivá, kde se dobře hospodaří a takových je v ČR dost.

Politické hnutí NEZÁVISLÍ(NEZ)