Články

Zdravím všechny čtenáře těchto stránek

Termín komunálních voleb se neodvratně blíží a proto se město hemží různými sběrači podpisů pro "nová" politická uskupení a strany. Možná,že vás také navštívil někdo a žádal vás o podpis pro tu či onu stranu, aby mohli také kandidovat. Než připojíte svůj podpis na listinu zeptejte se kdo je ve vedení a koho staví na přední nista, co udělali užitečného pro občany v době minulé. Čím se podíleli na řešení problémů v nemocnici, Brvosu, VaK Bruntál, Jastu BR, Seliku a kde se zašívali dosud? Jaký mají program a co chtějí pro obyvatele vyřešit? Proč se ozývají až nyní?? Úsudek ať si udělá každý sám. Podle názoru těch, kteří byli jimi osloveni, to vypadá tak, že by chtěli posbírat politické body bez nějaké velké vlastní námahy. Zatím se presentují jako Nezávislí, ale s politickým hnutím NEZÁVISLÍ (NEZ) nemají nic společného. Uvidíme co se z toho vystříbří do voleb. Občane buď rozvážný a obezřetný! Děkuji za pozornost.

Jar. Vymazal (NEZ)