Články

Původně jsem se ke stupidnim rozborům a odsudkům, celkem racionálních a pravdivých článků jednotlivých pisatelů k problematice v tomto městě, nechtěl vyjadřovat, ale po přečtení stupidit od autora "Lukačeviče" ze dne 21.7. nemohu mlčet.Viktorius alias Lukačevič se svými bezobsažnými, urážlivými a hloupými útoky primitiva, snaží eliminovat z pozornosti občanů, důležitá témata. Přičteme li k tomu přídech "vlezdoprdelkování" našim "osvíceným" na radnici a to,že se najdou i pochlebovači s podobnými postoji, vychází z toho, že buď to dělá na zakázku, nebo si to zainteresovaní píší pod různými pseudonymy sami. Tímto se snaží vytvořit dojem podpory veřejností. Autory, kteří se nedokáží pod svůj názor k vážným věcem podepsat a využívají pouze pseudonymu, nazývám velmi kulantně "pouťovými řečníky". O to více si cením občanů, kteří nazývají věci pravými jmény a nezapomenou ani na svůj podpis. Tito se právem domáhají odpovědi na dotazy, případně reakce kompetentních na zmiňované problémy.

Nezávislým (NEZ) i moji osobě nejde o populistické předvádění a zviditelnění se před volbami, nýbrž o věcné řešení dlouhodobě neřešených problémů ku prospěchu obyvatel města. Pan starosta si jistě vzpomene s jakými tématy a návrhy jsme ho navštěvovali ze začátku jeho volebního období ve funkci na radnici.V roce 2002 jsme upozorňovali na podivný vývoj ve Vak Bruntál, Brvosu, Jast Strádal, Teplo, hlavně na netransparentnost v hospodaření těchto společností, což nepříznivě ovlivňuje ceny vodného, stočného,tepla pro domácnosti a ostatní odběratele. Rovněž jsme důrazně upozorňovali na nedostatky v hospodaření nemocnice v Techn. službách, na problematiku Spol. domu a byli jsme ubezpečováni, že je vše pod kontrolou a v pořádku. Bohužel, dlouhodobě neřešené problémy s postupem času přerostly do nezvládnutených rozměrů a vyvolaly potřebu velmi velkých finančnich prostředků. Tak vysoké investice jsou řešeny vysokými dlouhodobými úvěry, jejichž splácení zatíží rozpočet města na desitky let dopředu, což zpomalí či zcela zastaví pozitivní vývoj v mnoha oblastech. Existují i mnohé další věci, které občany trápí a jejichž řešení nelze odkládat (západní lokalita, rozšíření MHD a mnohé nezmiňované). Není účelem tohoto článku jen bezmezná byť oprávněná kritika. Z výše uvedeného je zřejmé, že se musí velmi rychle změnit podstatně způsob práce na radnici v mnoha případech tak, aby vynaložené úsílí přineslo očekávaný efekt. Nechci si dělat "patent na všechno" (jsem často nazýván peorativně odborníkem na všechno), ale mám za to, že je nejvyšší čas posílit komunikaci s občany, což nechápu jako prázdné gesto, ale jako nutnost zpětné vazby. Proč a jak jsme několikrát nevyslyšeni navrhovali. Posílení kontrolní činnosti ve všech oblastech musí být samozřejmostí, aby vznikl účinný efekt vnitrokontroly v každém odboru radnice. Nestačí jen vytvořit komise či harmonogramy, ale pravidelně (jednotlivé kroky) práci a činnost dle dosaženého efektu hodnotit. Vše rozpracovat až na jednotlivé pracovníky a k míře pravomocí stanovit i konkrétní míru odpovědnosti atd. Velmi důležité je posuzovat pravidelně ekonomické možnosti a podle toho stanovovat priority, prostě řešit problémy krok za krokem, ale neformálně.Uvádím jen několik obecných zásad a jak sami vidíte, bude to chtít velmi radikální změny, do kterých by se měl zapojit každý občan - volič a ve volbách vyjádřit svoji vůli po změně. Blizší informace se dovíte na kandidátkách a ve volebnich programech, těch kteří se budou ucházet o Vaše hlasy. Chtěl bych jen připomenout, že volba nejsilnějších politických stran v komunálních volbách, nezaručuje automaticky úspěsné řešení místních problémů. Nakonec máte možnost se o tom přesvšdčit v praxi o schopnostech dohody v době po volbách do parlamentu. Dále bez komentáře. Voliči by měli být schopni posoudit, kdo chce na radnici jen politikařit a kdo bere tuto funkci jako službu obyvatelům obce. Přeji Vám sťastný výběr.

Všem spořádaným občanům města přeji, aby změny ve vedení města zastavily planou slibotechnu pana starosty jak to ukázal "dvojčlánek" z nedávné doby uveřejněný v Deniku pod názvem Polemika o problémech okolo Dlouhé ulice v Bruntále a aby se účinnými opatřeními zvýšil pořádek a bezpečnost obyvatel Západní lokality. Například, co kdyby se příslušní členové komise pro řešení problémů v Záp. lokalitě přišli osobně přesvědčit za jaké zboží se utrácejí vyplacené soc. dávky? (jaké procento částky připadne na tabákové výrobky a alkohol?) Proč je před večerkou stále takový nepořádek? Kdo ho tam dělá? Proč nepůsobí občanské sdružení Liga s panem Balážem na úklidu nepořádku ("bordelu")
kolem příbytků, které byly nově opraveny? Jsem zásadně proti jakékoliv diskriminaci cikánů a tím více proti pozitivní diskriminaci. I cikáni jsou lidé jako každý ostatní obyvatel města. Je proto nutné po nich vyžadovat stejné povinnosti a poskytovat stejná práva jako ostatním. Podotýkám, že zařazení do občanské společnosti, nespočívá pouze ve využívání požitků a čerpání podpor, ale také především nekompromisním vyžadováním splnění všech povinností vůči ní. Proč jim tento postoj není za pomocí romského poradce, teréního soc. pracovníka, koordinátorky prevence kriminality a pracovníků soc. odboru náležitě osvětlen a vyžadován. Proč se třeba více nevyužívají při nenáročných úklidových pracech v rámci Tech. služeb atd. Možná,že i tudy vede cesta k překonání zmiňovaných obtíží.

Ti kdož si myslí, že práce v zastupitelstvu, radě města či jinde na radnici, je a bude procházka růžovou zahradou se hluboce mýlí. Vše se skládá z každodenní odpovědné práce. A o tom to je.
Nevím komu tentokráte "pouťoví řečníci" přisoudí autorství mého článku, ale pro jistotu to podepíši. Děkuji za pozornost.

Jar. Vymazal (NEZ)