Články

Jako občan, kterého zajímá dění v Bruntále a okolí, nevynechám žádnou možnost k získávání aktuálních informací. Proto jsem navštívil veřejné jednání zastupitelů města konané v úterý v 15:00 hodin 20.06. 2006 na Dukelské ul. 2.
Vše probíhalo v obvyklých intencích, nezáživnost prvních dvou hodin narušila jen ekonomická rozvaha do roku 2011, se kterou seznámil přítomné ing. Břetislav Kohut. Ve svém vystoupení neopoměl zdůraznit časové úseky ve kterých je nutno intenzivně šetřit prostředky a velmi zvažovat další zatížení výdajových kapitol. Rovněž upozornil na vysoké čerpání sociálních položek a jiných úskalí. Účast občanů velmi nízká. Šeď jednání přerušily některé rozumné protinávrhy z řad ODS oproti nalajnovanému scenáři. Při hlasování však bylo vše přehlasováno díky zvednutým rukou komunistů (KSČM) a zdviženým pažím "komančů" z ČSSD, US-DEU a KDU-ČSL. (* vysvětlivka "komanč" = politický turista, prospěchář, procházející mnoha stranami, zpravidla bývalý člen KSČ) s nepředvídatelnými názorovými výchylkami.
Ti občané vytrvalci, kteří vydrželi až do vyhlašené diskuse, kteří se chtěli dovědět o tom jaká bude cena vody a další důležité oklnosti z této oblasti příliš nepochodili. O tom, že "osvícení" nejsou schopni plnit ani svoje závazky svědčí i ta skutečnost,že nebyli za 7 měsíců připravit materiál jak dále s problémy ve spotovní svéře a ani náznak pozitivního řešení. Rovněž se různí názory na nedořešené majetkové poměry Křížové cesty, v souvislosti s uzavřením pojistky z prostředků města. Některá stanoviska jsou až zarážející. Snad více zjistíme až z písemného usnesení jednání. Je to jako vždy nejdříve s našimi (NEZ) přípomínkami a náměty se tvrdě nesouhlasí a po jistém čase se ukáže, že v nich byl velký kus pravdy. Oponenti, kteří se nezmohli na víc než kádrování a osobní osočování zapomínají na jeden důležitý fakt a to je na první pohled zřejmé, nesedíme totiž u koryt a vše podstupujeme pouze proto, aby se hledalo věcné řešení přetrvávajících problémů, nikoliv však na úkor obyvatel města. Ten kdo se na tomto stavu podílí, by měl nésti také svůj díl odpovědnosti. Myslím si, že prvním krokem by mohlo být přehodnocení priorit a změny osobností, které zastupují jednotlivé strany v radě i zastupitelstvu. To není příkaz, ale námět k zamyšlení při sestavování kandidátek do komunálních voleb. Čas plyne a je na místě pohlédnout pravdě do očí. Je toho mnoho co by se mělo bezodkladně zlepšit. Doufejme, že zvítězí takový program při jehož realizaci a hodnocení splněných částí, nebude jednání zastupitelů ztráta času, ale že bude moci být uskutečněno mnohé co zpříjemní život většině obyvatel města. A o tom to je.

Jar. Vymazal