Články

Vážení voliči, bruntalská radnice bez vysvětlení opět činí průtahy a jako jedna z mála v ČR nepřidělila pořadová čísla politickým stranám ucházejícím se o vaši přízeň v nadcházejících volbách. Dále musíme upozornit na to, že radnice se v rámci zákona snaží diskriminovat politické subjekty, které jsou v opozici a to tím, že například nemá vůbec zájem pozvat zmocněnce jednotlivých politických subjektů na slosování o udělení pořadového čísla. Vážení voliči na tomto příkladu Vás informuje o tom, že takovýto přístup k opozičním politickým subjektům vyplývá pouze z toho, že tato radnice se dlouhodobě pohrdavě chová ke všem občanům tohoto města. A to i v mnoha jiných oblastech. Důrazně protestujeme proti takovémuto postupu radnice vůči opozičním politickým stranám, které momentálně nezasedají v Radě města. Považujeme takové jednání za nemorální a tyto obstrukce za úmyslné maření voleb s postraními úmysly a diskriminaci opozičních politických subjektů.

Proto zveřejňujeme tuto žádost:

Ing. Mazouchová

Starosta Stanislav Navrátil

Žádost:

Žádáme, aby nám byla poskytnuta informace na základě zákona 106/99.Sb.A to neprodleně na emailovou adresu gigant@email.cz.

Pokud nám v této věci nebude vyhověno informujeme tímto starostu Stanislava Navrátila, že podáme stížnost na průběh voleb v našem městě.

Žádáme o konkrétní informace o tom, která strana podala stížnost na průběh voleb a v jakém smyslu.

Dále důvody proč nebyli zmocněnci politických stran zúčastněných v nadcházejících se volbách pozváni k losování o pořadí, když v jiných městech takto již bylo učiněno ?

Dále žádáme odpověď na otázku: Proč Bruntálská radnice zdržuje toto vylosování o pořadí politických stran v nadcházejících se volbách, když si musí být vědoma toho, že termín voleb se neúprosně blíží a politické subjekty budou mít problémy na poslední chvíli s vytištěním propagačních materiálů ?


Politické hnutí NEZÁVISLÍ (NEZ) Daniel Makay