Články

Otevřený dopis

Vážený pane starosto, bydlím již dvanáctým rokem ve městě Bruntál na ulici Rýmařovská. Kdysi příjemné bydlení v klidné části města, se v poslední době stalo noční můrou všech slušných lidí, a to zejména kvůli obyvatelům ulice Dlouhé a nezájmu představitelů města tuto situaci řešit. Od Vašeho zvolení do funkce starosty jsem Vás několikrát navštívil osobně, někdy i se zástupci nespokojených obyvatel a žádali jsme Vás o řešení vzniklé situace, abychom mohli zase důstojně žít a nemuseli se stydět za to, kde bydlíme. Bohužel musím konstatovat, že za celé Vaše funkční období se Vám dařilo vyhýbat se řešení této otázky, takže se tato stala již neúnosnou. Dnes si již nikdo na ulici Rýmařovské nedovolí otevřít okno, ani v době letních veder, protože by musel akceptovat hlasitou směsici cikánských písní a marně přemýšlím, kdy jsme se naposledy v noci v klidu vyspali, aniž jsme museli volat Městskou policii, aby sjednala na ulici Dlouhé pořádek? Vlastně promiňte, Vy a zastupitelé města jste udělali dost. Zřídili jste funkce mnoha rómských poradců, placených z našich peněz, kteří se s malými Rómy učí, organizují jim volný čas, dohlíží, aby navštěvovali školu a spoustu dalších věcí, za které jsou u normálních lidí zodpovědní rodiče. Vybudovali jste jim několik hřiš4, o které Vás marně žádáme i my, co zde bydlíme, ale bohužel, nejsme "zatím" problémoví, takže máme smůlu. A nesmím zapomenout na to nejdůležitější - zřídili jste komisi, která se situací na ulici Dlouhé má zabývat. Komisi, která sice nemá žádné kompetence, není schopna nic vyřešit, ovšem byla zřízena. Vlastně ani nevím, na co si stěžuji? Že se v noci nevyspím? Máme přece legii rómských poradců, tak přibereme dalšího. Že si přes den připadám jako v lunaparku, kde je od každé atrakce slyšet jinou hudbu? Vybudujeme jim nové hřiště. Že je všude v okolí nepořádek, pytle s odpadky vyházené přímo z oken, mezi nimiž pobíhají potkani? Zřídíme další komisi. Ovšem k čemu to všechno je? Ani jeden krok, který jste učinili, nevedl ke zlepšení situace. Snažíte se vychovávat malé Rómy, ale zapomínáte, že pro každé dítě jsou vzorem jeho rodiče. Pokud nebudete důsledně působit na ně, důsledně vyžadovat dodržování společenských konvencí, jsou jakékoliv jiné investice pouze vyhozenými prostředky. Potěšilo by mě mnohem více, kdybyste udělali jednu věc, ale takovou, která povede k zavedení klidu a pořádku v této lokalitě, aby se slušní lidé v noci vyspali a přes den mohli důstojně žít. Takové jednání by však vyžadovalo odvahu učinit nepopulární kroky, která Vám prostě chybí. Možná se ptáte, proč to vytýkám právě Vám? Kdo jiný by však měl být zodpovědný za dění ve městě, než starosta, rada města a zastupitelstvo? Blíží se komunální volby. Ještě nejsem rozhodnutý, koho budu volit, ale již vím, koho volit nebudu. Můj hlas a věřím, že hlasy spousty mých spoluobčanů získá ten, kdo bude mít odvahu věci řešit, nikoliv o nich pouze diskutovat.
Mgr. Radek Maus

Odpověď
Vážený pane Mausi, úvodem děkuji za Váš dopis, s jehož obsahem, ač je místy velmi kritický, se musím v některých ohledech ztotožnit. Stav lokality velmi dobře znám, a to nikoliv pouze z podobných referencí, ale také a především na základě mého osobního poznání. Vím, že situace v této části Bruntálu je velmi neutěšená, ale také z vlastní zkušenosti vím, že řešit ji je velmi obtížné. Musím se ohradit proti tvrzení o nezájmu představitelů města. Opak je pravdou, Západní lokalita patří mezi témata stálého zájmu nejen mého, ale i všech orgánů tohoto města, jeho pracovníků a dalších lidí. A mohu též konstatovat, že pokud sahá míra našeho vlivu, potud naše snaha přinášela a přináší výsledky. Za všechny mohu připomenout obnovu veřejného osvětlení v této části města, předlážděné chodníky na Rýmařovské ulici, demolici objektu staré kotelny, současnou rekonstrukci ulic Jezdecká a U Stadionu, ale také sociální práci, o které píšete (a která není plně financována z rozpočtu města), zavedení funkce placeného domovníka v bloku městských domů, instalaci kamerového bodu, jenž umožňuje sledovat situaci v lokalitě městské a státní policii, i samotnou práci městských strážníků. Je doložitelné, že žádný z podnětů, které městská policie dostala, nezůstal bez odezvy. Pohyb strážníků v lokalitě je častý a přestože je to mnohdy velmi obtížné, prokazují schopnost rychlé a účinné reakce. Pokud jde o romského poradce, jeho práce si nesmírně vážíme. Přestože se může zdát - vzhledem k jeho aktivitě - že poradců máme legii, nemáme. Pan Jozef Baláž pomáhá velmi významně situaci v lokalitě řešit konkrétními způsoby, a to nejen jako pracovník úřadu, ale i ve svém volném čase v rámci občanského sdružení Liga. Například vybudování zmiňovaného hřiště bylo čistě občanskou záležitostí organizovanou tímto sdružením a financovanou z nadace Via. Nikoliv z rozpočtu města nebo státu. Pro každé dítě jsou vzorem jeho rodiče, v tom s Vámi samozřejmě také souhlasím. A právě prostřednictvím romského poradce, terénního sociálního pracovníka, koordinátorky prevence kriminality a pracovníků sociálního odboru se snažíme nejen v této lokalitě působit tak, aby každý odpovědný člověk respektoval společenské konvence a dodržoval zákony. Činíme tak v rámci možností, které máme. Bohužel, pokud jde o Západní lokalitu, naše možnosti jsou značně omezené. Jak možná víte, část lokality, která vykazuje největší neklid a která je patrně i Vám trnem v oku, nespadá plně do našeho vlivu. Neovlivníme, kdo se sem nastěhuje, neznáme lidi, kteří se zde ubytují, nezveme je, neudělujeme jim trvalé pobyty. Na druhou stranu tito lidé nezískávají vztah k našemu městu, takový, aby si jej skutečně vážili, a zároveň postrádáme způsoby, kterými bychom je mohli motivovat, nebo páky, které bychom na ně mohli použít. Komunikace s majitelem dotčených nemovitostí je naprosto nedostatečná a zcela odpovědně Vám píši, že nikoliv naším dílem. Několikrát jsme dotyčného majitele kontaktovali a iniciovali s ním schůzku, ale jakýkoliv výsledek, prospěšný pro obyvatele města, blokuje jeho pasivita a možnosti, které mu poskytuje platná legislativa. Tím samozřejmě nechci ani naznačit, že jakoukoliv další snahu považujeme za marnou. Naopak. Ve chvíli, kdy budeme moci vývoj v lokalitě výrazněji ovlivňovat, budeme schopni navrhnout a uskutečnit patřičné, třeba razantní kroky. Přes to všechno musím zopakovat, že se všemožně snažíme situaci v Západní lokalitě měnit k lepšímu. Jedním z následujících kroků, který můžeme učinit, bude ještě důraznější postup městské policie, ale i Policie ČR při snaze o dodržování veřejného pořádku v lokalitě. Snad brzy zaznamenáte zlepšení.
S přáním všeho dobrého Bc. Stanislav Navrátil, starosta města

Vážený pane Mausi
Nejde než napsat Vám některé skutečnosti související s odpovědí starosty Navrátila Vám, publikovanou v Severomoravském Denníku. Ano, odpověď přesně odpovídá jeho stylu a také bezmocnosti ve které se radnice pod vedením Navrátila zmítá od začátku jeho starostování. Situace na ulici Dlouhá také přesně ukazuje na úroveň schopností starosty a Rady města řešit problémy ve městě a ujišťuji Vás , že to zdaleka není jediná oblast se kterou si náš pan starosta neví rady a která se po dobu jeho starostování radikálně zhoršila. Ale jak se nechal slyšet nad mnohdy až deset let nevyřešenými problémy přemýšlí. Bohužel, buď zde platí , že komu není z húry dáno žádné sebezdlouvější přemýšlení nepomůže a nebo je jeho odpověď zase jen lež. Je mi líto, ale nestkal bych se s takovým přístupem u Navrátila poprvé. Jeho starostování je pro Bruntál jen další v řetězci tragédií bruntálské radnice. Také proto je Bruntál vyhodnocen v nezávislé studii jako nejhorší Město v ČR ve své kategorii. Přeloženo, starosta města Bruntálu je tedy zároveň vyhodnocen jako nejhorší starosta v ČR. Na alibistické a pokrytecké odpovědi Navrátila jsme za dlouhá léta zvyklí se zastupitelstva. Do jeho pravidelné rétoriky patří běžně slova, situace je vážná, komplikovaná, řešení není jednoduchéééééééééééé ale těžkéééééééééééééééé, komplikovanééééééééééééééééé zdlouhavééééééééééééééé. Pravdou ovšem zůstává, že myšlení našeho starosty Navrátila je těžkéééééééééééééééé, komplikovanééééééééééééééééé a zdlouhavééééééééééééééé. Proto také ovoce jeho starostování je hodně shnilé. Voláte po radikálním řešení a místo toho (a nedivím se tomu) dostáváte pokryteckou odpověď, že prý ve chvíli kdy bude radnice moci vývoj v lokalitě výrazněji ovlivňovat tak situaci bude řešit. Pravdou ale je, že radikální řešení samozřejmě už dávno mohlo město podniknout, ale z mnoha důvodů k tomu nedošlo, spíše naopak. Tyto důvody ovšem nespočívají v tom, že by město nemělo kompetence a prostředky, ale pravým důvodem je naprostá neschopnost, hloupost a zbabělost. Ano správně píšete o vyhozených penězích na komise pro komise, koordinátory pro koordinátory, ano právem hovoříte o vyhozených penězích pro nepřizpůsobivé spoluobčany z našich daní, ano právem hovoříte o vyhozených penězích na sportoviště kterých si ti nepřizpůsobiví vůbec, ale vůbec neváží. Ale to je typická navrátilovština, nevím si rady, vyrobím komisi či byrokrata, ať se alespoň na oko situace řeší a prý se to časem v budoucnu(někdy, možná, snad,asi) jistě ukáže. Dobře známe tyto plastické odpovědi. Bohužel Navrátil jen plyne s dnešním zvráceným levičáckým trendem na všechno možné vymyslet lejstro, nesmyslné statistky, drahé a naprosto neúčelné sociální programy. Ano to jejich systém, léčit následky a ne příčiny. Ono je, ale alespoň o něčem(ničem) na mnoha bezúčelových shromážděních donekonečna tlachat a navíc to posiluje pocit vlastní důležitosti nepostradatelnosti a asi to u někoho také navozuje pocit z dobře vykonané „práce“. A souhlasím s Vámi a zároveň věřím tomu, že takový Navrátilové, Struškové a jim podobní dostanou ve volbách pořádně“ napráskáno“ a konečně přestanou dusit a ničit toto město. A ať tam bude kdokoliv přejme si ať jsou tam především schopní, odvážní, poctiví a realisticky smýšlející lidé a ne ti, kteří se tam od roku 89 drží či průběžně střídají.

Politické hnutí NEZÁVISLÍ(NEZ)