Články

Zvítězí transparentní jednání s občany voliči, nebo kabinetní intriky „rádoby-spasitelů“?

( „za vše může opozice (NEZ), aneb já nic já muzikant“).

Protože máme poměrně dobré a časté kontakty s občany tohoto města a to i v běžném občanském životě, jsme lidmi informováni o praktikách, našich politických rivalů. Často nás lidé upozorňují na to, že se kritizování snaží poškozovat naše aktivity i pomluvami, nebo přisvojováním si politických bodů, když se věci pohnou dopředu naši zásluhou. Poněvadž se „osvícení z radnice“ snažili pod různými nepodloženými záminkami naše články k aktuálním problémům cenzurovat a ovlivňovat působením na regionální tisk, (úpravy myšlenek z důvodů krácení atd.), byli jsme nuceni pro publikaci našich názoru využívat častokrát internetových stránek města. Tam byly naše příspěvky zlehčovány anonymními pochlebovači a na naše dotazy nikdo z kompetentních zpravidla neodpověděl. Přes neustálé informační embargo radnice (hraničící až s porušováním zákona) 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se nám i z jiných zdrojů o některých „zatajovaných“ skutečnostech podařilo informace získat. Jestliže si k takovým přístupům „ osvícených“ připočtete i velmi nízkou vypovídací hodnotu zápisů z jednání rady města a zastupitelů, (toto bylo mnohdy potvrzeno i závěry kontrolního výboru) musí z takového počínání výsledně vyjít kabinetní politika a ti kdož ji prosazují nejsou schopni řešit ani banální problémy a už vůbec ne to co je neodkladné. Takový stav vede k neustálému odkládání problémů, což musí být zákonitě oprávněným terčem kritiky spořádaných obyvatel města. Argumenty jako je vývoj v bruntálské nemocnici, chátrání Spol. domu, ceny vodného a stočného a hospodaření ve VaK Bruntál, Brvosu, Jast Strádal, Brumedě, Teplo a mnohé další nám v praxi potvrzují, že tato garnitura radnice zcela této nezdravé kabinetní politice propadla a těch několik málo soudných jedinců to již nezachrání. Ti kdož ještě stále pochybují o oprávněnosti naši kritiky vyjádřené v našich článcích, nechť si přiřadí kopie získaných materiálů k jednotlivým oblastem. Možná, že se dopracují k podobným souvislostem a postojům jaké ventilujeme již delší dobu. Vše je zveřejněno zatím na našich stánkách www.Bruntál.net na odkazu Volby 2006 NEZÁVISLÍ (dokumenty) sken 1 až sken 116. Úsudek si udělejte sami. Ten kdo se o dění ve městě skutečně zajímá velmi rychle pochopí, kdo a jak se v té či oné nepříznivé kause exponoval a na které straně při jejich řešeních stál a čeho bylo dosaženo. Setkáte se tam i se jmény kandidátů z mnoha politických stran, které se na vedení podílely a uchází se o vaši přízeň znovu. Pokud si všimnete i podacích razítek (četnosti) a datumu, neobstojí ani často používané argumentace aktérů tenkrát to bylo „složité“ nebo „ já nic já muzikant“ Mnohé není uspokojivě řešeno do dnes, přestože byly v určité fázi ty nejlepší podmínky pro jednání. Na příklad kausa zásobování vodou. Bez odezvy zůstala nabídka správy vodovodní sítě v regionu od Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. Kromě příznivé ceny vodného(21,84 Kč včetně DPH za kubický metr) , byl zahozen i kvalitní servis firmy, která to opravdu umí. Svůj přístup prokázala prakticky při více než půlročním spravování sítě při zajišťování nezbytné služby v létech 2005 až 2006 atd. Stále odkládaní řešení, investice neúměrně zvyšuje až do oblasti neřešitelnosti. Toto se musí radikálně změnit. Stále vyšší zatěžovaní rozpočtu města úvěry, vyčerpává potenciál uspokojivého řešení na mnoho let dopředu. Pokud se nechceme dostat do pozice „plačících u snědeného krámu“ je nejvyšší čas vyměnit celý tým a změnit způsob práce celého vedení i aparátu radnice. Dalším krokem by mělo být zlepšení komunikace s občany, což je důležité pro přehodnocení priorit a postupně problémy, kterých se nakupilo za ta léta více než dost, odstraňovat dle aktuální finanční situace. Pro zlepšení kvality života lidí ve městě je nutno věnovat mimořádnou pozornost vytváření podmínek pro příchod firem, které svými aktivitami vytvoří nová pracovní místa a tím uspokojí poptávku po zaměstnanosti obyvatel.. Z důvodů zvýšení bezpečnosti, nelze před nepořádkem a způsobem života v Západní lokalitě zavírat oči, ale aktivněji přistupovat k prevenci (např. zřízení služebny Městské policie přímo v centru tohoto dění ). Při odstraňování nepořádku mezi domy zaměstnávat v Technických službách přímo ty „Rómy“, kteří tam bydlí, aby si vyzkoušeli kolik vydá takový úklid námahy a úsilí. Třeba svoje chovaní v tomto směru přehodnotí a začnou si vážit práce, která k tomu musela být vynaložena. Občané, chcete-li svůj podíl odpovědnosti za vývoj v našem městě plně využít, přistupujte ke kandidátkám jednotlivých politických subjektů s plnou vážností a vybírejte nové tváře z nezkompromitovaných stran. Přejeme Vám šťastnou volbu osobností a stran v komunálních volbách 2006

Jar. Vymazal (NEZ)