Články

Co změníme.

Ve všech chudých státech kde se alespoň nějakým způsobem konstituoval stát, je největší brzdou prosperity byrokracie, která slepě slouží exekutívě. To samé se týká regionů. Tam kde je byrokracie dominantní je to vždy na úkor občana. Jediný kdo může situaci změnit je vládnoucí politický establishment, který jediný má na byrokracii primární vliv. Může ji buď omezit či dovolit její expanzi. Byrokracie sama o sobě má vždy tendenci k rozpínavosti a usurpování si pravomocí bez potřeby nést jakoukoliv zodpovědnost. V konečném důsledku to potom vypadá tak, že byrokracie má moc udělovat pokuty a různé jiné sankce za porušení zákona, ale sama při porušování zákonů a jiných pravidel není prakticky postižitelná. Navíc se s ní těžko bojuje neboť za ní stojí státem placení právníci, kdežto daňový poplatník s kterého byrokracie žije si soudní spory platí ze svého. Takováto neřízená byrokracie má potom v konečném důsledku pocit vlastní nezbytnosti a zneužívá moci nad občanem . Proto je velmi důležité, aby i běžný občan měl vliv na to jak se v byrokracii pracuje. Ve skutečnosti totiž byrokrat není nic jiného než především služebník občana až potom je zaměstnancem nějaké instituce. Jenomže to se byrokratovi příliš nelíbí. On chce mít co nejméně práce a být co nejméně zodpovědný občanovi. Takový trend je ale mnohému člověku vlastní , spousta lidí má tendenci za málo muziky mnoho peněz. Bruntál je typickým příkladem toho jak byrokracie ovládá politické špičky našeho města. Důvodem je především to, že politické špičky v Bruntále nepožívají téměř žádnou autoritu a jsou byrokratům spíše k smíchu. Je ale těžké se nesmát těm, kteří si neumějí udělat pořádek na vlastním dvoře a chtějí uklízet cizí. Jestliže někdo požívá přirozené autority je to ve slušné společnosti především proto, že něco umí a dokáže. Dále je to také proto, že má vztah k právu a spravedlnosti a mohli bychom jmenovat spoustu dalších vlastností. Mnozí bruntálští politici si neumí udělat ani pořádek v rodinných vztazích, ale zato nás chtějí poučovat jak se máme chovat k vlastnímu městu, opravdu směšné. Někteří mají problémy s alkoholizmem a jiné. Politické garnituře našeho města se již dlouhodobě nedaří a nepomohou jim ani různé kamufláže formou internetových stránek či různých článků a prohlášení. Nezávislé studie kde Bruntál figuruje na posledním místě hovoří jasně. Je bohužel smutným faktem, že za mnoho mohou charakterové vlastnosti našich komunálních politiků, jejich prapodivný vztah k právu a spravedlnosti. Městské vedení není schopné rozeznat priority, tedy věci důležité od nedůležitých a tak dochází tomu, že naše město je tak chudé a radnice tak neschopná, že o městě dokonce kolují různé zesměšňující a vulgární vtipy. Co chceme změnit my NEZÁVISLÍ (NEZ) . Především správně nastavit priority. A na prvním místě stojí ekonomika našeho města. Ta je opravdovou katastrofou. Situace je proto taková neboť radnice podporuje projekty na které nemá, nebo investuje špatně v rozporu s potřebami, nebo se naváží do oblastí kde by výhradní místo měli mít podnikatelé. Dále jsou to nevýhodné smlouvy jako například smlouva s firmou Jast, kterou chceme vypovědět neboť tato firma patřící panovi Strádalovi již dvakrát podvedla občany tohoto města a neoprávněně účtovala miliony za stočné. Prověřit všechny soudní spory a tam kde to není nezbytné zastavit tyto soudní spory. Vypovědět smlouvu s předraženými a neúspěšnými advokátními kancelářemi.Provést kompletní sumarizaci všech škod a v případech kde nedošlo k promlčení nároků na uhrazení škod, řešit toto vymáháním prostřednictvím soudních i exekučních orgánů, včetně využití zákoníku práce( viníkovi lze stanovit úhradu až do čtyřapůl násobku mzdy). To se týká i funkcionářů, kteří by i případě odchodů z funkcí měli povinnost dle zákona uhradit způsobenou škodu po dobu výkonu jejich funkce. Dále omezit finance na nepotřebnou administrativu. Přestat podporovat aktivity různých občanských sdružení, kde jedinci v těchto sdruženích darovaných prostředků zneužívají pro vlastní prospěch, jako je tomu například v Podnikatelském centru. Také reorganizovat odbory které brzdí rozvoj tohoto města, například Stavební úřad. Na příkladu Stavebního úřadu Vám občané ukážeme jak věci chceme dělat my. Jistě se nemýlíme, že již při pomyšlení na to, že chcete stavět či rekonstruovat se mnohým, kteří máte zkušenost s tím jak to na tomto odboru chodí zvedá žaludek. Není tajemstvím, že na tomto úřadě docházelo případně dochází k ztrátám důležitých písemných dokumentů potřebných pro spravedlivé rozhodování soudů , ale i dokonce i padělání přijímaných dokumentů ve prospěch podezřelých aktivit některých nám známých podnikatelů a že na tomto úřadě panuje protekce. Namátkou můžeme jmenovat rekonstrukci 300 bytových jednotek v kasárnách. Jde také o ty kyselé tváře, které Vám dávají najevo, jak moc je otravujete, a také vůbec celou tu odpornou proceduru kterou s těmito lidmi musíte projít. Následně, asi to znáte Vás čeká kolečko po úřadě, které musíte povinně( asi za trest, či ze závisti, že chcete stavět či rekonstruovat)absolvovat. Všude na všechno mají termíny a Váš čas je naprosto nezajímá. Naše vize je v tom, že Váš čas hold úředníky zajímat bude a jejich čas Vás naopak zajímat nebude. Představujeme si tento systém totiž změnit tak jak to chodí ve vyspělých západních zemích, že s lejstry po radnici budou běhat úředníci a budou si je předávat a ne klienti. Pro občana to tedy znamená, že vše co udělá je to, že dá na stavební úřad žádost například o stavbu a za měsíc si přijde pro tuto žádost, ale vyřízenou. K tomu, aby s Vámi úředníci mohli koordinovat činnost budou mít k dispozici Váš mobilní telefon. Když to může fungovat jinde tak to může fungovat i v Bruntále. To jen malý příklad. Dále se chystáme ke každému okénku na viditelné a dostupné místo uložit knihu přání a stížností, kterou boudou vedoucí odborů vyhodnocovat a na jejím základě úkolovat a vyhodnocovat své podřízené. Úřední hodiny budou přísně dodržovány tak je to stanoveno a to každý den.

Dokumenty ke článku:
Sken 8

Politické hnutí NEZÁVISLÍ(NEZ)