Články

Ze záznamu: JUDr. Urbiš

„------- ty politické elity, prezentovány jako kolektivní služebníci Hitlera, rozhodně tak nebylo. Na příklad ve vypjaté druhé polovině třicátých let jejich celá třetina odmítla dát souhlas nacionalizmu, což vzhledem k řádění ordnérů v Sudetech a celkové atmosféře teroru, které česká policie nebyla schopna účinně zabránit, byl jistě výkon, byl jistě výkon. Jen připomenutí. Jen pro připomenutí . Komunisty v Československu volilo v podstatě bezzubých, pupendových časech na 99%populace. Význačný publicista a vězeň nacistických a komunistických koncentráků Jiří Lewi, loni na stránkách lidových novin připomněl hrdinství s jakým jen v Ústí nad Labem slíbilo v roce 1937 na 5000 sudetoněmeckých sociálních demokratů. „ Svoboda má pro nás vyšší hodnotu než naše životy. Slibujeme věrnost naší republice, věrnost našim presidentům Masarykovi a Benešovi,které milujeme a ctíme“. Mimochodem poznámka: Odvahu podepsat Chartu 77, která vystupovala proti jinému teroru, našlo během 12 let čtyřikrát méně Čechů. Desetitisíce pak byli pak skutečně byli pak skutečně připraveni bránit zem. Pak ale přišla kapitulace řada z nich byla zatčena a poslána do koncentráků. Jen první týden po Mnichovu bylo gestapem zatčeno na 20000 sudetských Němců. Po válce ale platila kolektivní vina . Menšin neznáme. A tím méně nějakých výhod pro ně. V Čechách budou pro příště jen české školy a české medita v českých kostelích. Psala tehdy Mladá Fronta. Komunisté slavili úspěch. Zůstalo historickou zásluhou Komunistické strany , radoval se v červnu 1947 Klement Gottwald, že pod jejím vedením, jejíma rukama, byl český a slovenský ráz našeho státu upevněn a zajištěn. Jaké z toho plyne poučení ? Slovy klasika: „ Ostatně soudím , že sudety musí být rehabilitovány“.

Nyní bych tedy ukončil kladení desek, jak já tomu říkám a pozval vás všechny na třetí evropskou polní mši, která se koná k uctění památky všech padlých ne všech bojištích Evropy v minulých stoletích.

Vážení občané,

Politické hnutí nezávislých, výše zveřejňuje část projevu JUDr. V. Urbiše ze dne 19.7. 2003 při příležitosti prodlužování cesty Česko- německého porozumění.

V kontextu s tímto textem jen pár myšlenek.

Na začátek je potřeba zdůraznit, že je doslova sprosťárna od aktérů takovýchto akcí neustále zatahovat sudetský problém do Německo – českých vztahů. Můžeme se ptát kdo to jsou za lidé, kteří neustále uměle toto téma vytahují a vráží klín do Česko – německých vztahů a neustále řežou do dávno uzdravené rány. O co jde těm, kteří si nedají ujít žádnou příležitost, aby dávno vyřešený problém při každé příležitosti vytahovali a křísili mrtvolu o jejíž vzkříšení mají zájem jen čeští patolízalavé co se neumí nijak mravně zviditelnit a pár pyšných německých radikálů? Kdo má zájem dělat tento problém, problémem Německo- českým, kdo má zájem na rozpoutávání sporů s nacionalistickým podtextem. Jednoho zde představíme.

Tak především V. Urbiš byl dlouholetým aktivním členem Komunistické strany československa. Už jen tento samotný fakt jej diskvalifikuje z účasti na takovýchto akcích. Je prapodivné, že člověk s komunistickou minulostí nás dnes poučuje o zrůdnostech komunistického režimu. Můžeme se také ptát proč on nepodepsal chartu 77 která vystupovala proti komunizmu, když dnes chartou argumentuje ? No jak by on člen KSČ také mohl, že ?

JUDr. Urbiš požaduje rehabilitaci sudetských Němců. Má k tomu své důvody, prý jich desetitisíce byli připraveni k ozbrojenému odporu vůči Hitlerovi a 20000 tisíc po Mnichovu bylo zatčeno z polických důvodů.

Chtěl bych jen předeslat, že bylo vhodné, aby pan Urbiš uvedl z jakých statistik čerpal,neboť se zdá , že nejspíše ze statistik sudetoněmeckého landsmanchaftu.

Nemůžeme věřit samozřejmě ani komunistickým statistikám, jen doufám, že V. Urbiš je natolik seriozní, že čerpal z nezávislých zdrojů. Pro pořádek by je měl zveřejnit, když ve svém projevu uvádí zdroje údajných protisudetských diskriminačních postojů.

Uchází mi také jako křesťanovi smysl polní mše za vojáky padlé na evropských bojištích a ještě za asistence bývalého bolševika V. Urbiše.

Jestli to ovšem má být výraz vzpomínkového aktu zároveň i na padlé fašistické vojáky, tak ať se na mne pan Urbiš nezlobí. Opravu slušní a normální lidé jistě nemají zájem s nostalgií vzpomínat na německé fašisty ani na ty padlé. To už je skutečně silné kafe.

Mám z toho bohužel takový neblahý pocit, že se nám pan Urbiš snaží podsouvat zase nějakou lež a v duchu relativizmu se snaží vymazat hranici mezi dobrem a zlem, aby se v tom prostě nikdo nevyznal. Podobá se to propagandistickým článkům Andrleho či Anderleho jako vejce, vejci. Bohužel lidé, kteří tyto hranice nemají nemohou mít ani žádné svědomí. Ale ono je to asi těžké. Ta léta v advokacii s cílem za každou cenu získat balík peněz jistě svědomí dokonale vymažou . Ale takoví do vedení našeho města jistě nepatří, snad to lidé pochopí.


Politické hnutí NEZÁVISLÍ(NEZ) Daniel Makay