Články

Vážení voliči

Jsme napadáni některými zde nepodpisujícími se anonymními pisateli, že šíříme pomluvy fámy a jiné. Nebudu se zde zabývat jejich urážkami neboť opravdu nepočítáme s tím, že ti kterým jsme nepohodlní nás budou chválit. Jen bych jim kvůli pořádku chtěl doporučit aby se podepisovali pod své příspěvky celým jménem, žádá je o to i pan Ondrášek, již na poučení k diskusnímu fóru. To jen tak mimochodem poznámka pro zbabělé .

Nyní zveřejňujeme některá fakta, která dokazují, že žádné fámy nešíříme a že naše výhrady vůči radnici jsou oprávněné.

Zveřejňujeme že se ODS dne 4.9. 20006 soudně domáhala zrušení registrace našeho Politického hnutí NEZÁVISLÍ (NEZ) a našeho koaličního partnera SNK Evropští demokraté pro volby do zastupitelstva města Bruntálu.

ODS žalovala Městský úřad za to, že nepostupoval podle zákona 491/2001 Sb. a že Městský úřad neoprávněně shledal naše kandidátky v souladu ze zákonem.Z uvedeného usnesení Krajského soudu vyplývá závěr, že Městský úřad Bruntál postupoval v souladu z citovaným zákonem a tudíž žalobce neuspěl při svém požadavku zrušit registraci našich politických subjektů.

Vzhledem k tomu, že jsme měli podezření, že rozlosování pořadových čísel se protahuje právě k vůli našemu politickému subjektu. Informovali jsme se na Městském úřadě a žádali jsme o konkrétní fakta.

Ty nám byly od počátku zamlžovány. Kontaktovali jsme Ing Mazouchovou, starostu i místostarostu Strušku. Ing Mazouchová nám odmítla sdělit jakékoliv podrobné informace přesto, že věděla, že Městský úřad je žalován právě kvůli těmto našim dvěma politickým subjektům. Místostarosta Struška nám zase odpověděl, že prý vůbec nic neví.

Navíc nám Ing Mazouchová velmi arogantním způsobem sdělila, že v Bruntále nikdo nechystá rozlosování politických subjektů za přítomnosti zmocněnců jednotlivých politických stran tak jak se stalo v jiných městech. Zato měla velmi drzé dotazy typu, zda prý známe volební zákon.

Myslíme si, že v tomto ovzduší nedůvěry které panuje mezi radnicí a nejen našimi opozičními subjekty i v tomto předvolebním období by radnice měla děla vše proto, aby se vyhnula dalšímu napětí a předvolební procedury by měly být co nejtransparentnější.

Jenomže opak je pravdou a radnice opozičním subjektům mlží a klade pasti, tak aby jim předvolební klání co nejvíce znepříjemnila a popřípadě je poškodila.


Politické hnutí NEZÁVISLÍ(NEZ) Daniel Makay