Články

ODS se z předvolebního boje vyřadila již dávno sama.

Prohlášení k počínání ODS vůči našemu politickému subjektu a našemu koaličnímu partnerovi SNK Evropští demokraté.

Nevíme jaké byly motivy představitelů ODS, že se rozhodli k tak agresivnímu útoku na naše politické subjekty a chtěli nás vyřadit soudní cestou z účasti na volbách, ale rozhodně ODS v tomto městě není v postavení, kdy by se měla takto zviditelňovat.

Důvodů je mnoho, neboť ODS má podíl na mnohých katastrofám v minulosti a také vzhledem k poslední aféře senátora Jiřího Žáka.

Tahle aféra měla dohru u soudu a ukázalo se, že senátor Žák nejen, že před televizními kamerami lhal, ale slečnu Vítkovou skutečně finančně poškodil takovým nezákonným způsobem, že ji musel dle rozhodnutí soudu vrátit ušlou mzdu včetně penále a soudních nákladů.

Vzhledem k tomu, že jsme byli přítomni tomuto verdiktu u soudu v Krnově i u soudního přelíčení, je pro voliče dobré seznámit je s celým průběhem soudu.

Žalovanou stranu tedy senátora Žáka zastupoval JUDr. Vilém Urbiš. Tento fakt zároveň svědčí i o politické propojenosti senátora Žáka a V.Urbiše.

Během soudního přelíčení bylo slečně Vítkové „dokazováno“ advokátem Urbišem, že si za vše může sama protože si údajně neplnila povinnosti a proto část její práce musela vykonávat manželka senátora Žáka a ta pak prý měla nárok na její plat. Když tedy V. Urbiš celou kausu takto obracel proti slečně Vítkové je třeba si v této souvislosti položit otázku.

Proč si senátor Žák na práci asistentky bral tak hezkou, mladou zato ale v politice nezkušenou asistentku ? Jaké motivy ho vedly k tomu, že pro tak důležitou práci jako asistent senátora použil dívku, která nemá v politice žádné zkušenosti. Jedním z hlavních argumentů proti slečně Vítkové, který zazněl u soudu byl právě ten, že se nevyznala v politice a nebyla schopná sledovat politickou situaci a dělat jakési politické rozbory.

Je to opravdu podivný argument, když si ji přece vybral senátor Žák sám. Proč si tedy nevybral ke své práci prověřenou osobu, která je zběhlá v politice a má přehled. Jaká kritéria sehrávala hlavní roli při výběru jeho asistentky. Nabízí se otázka, nebyly to snad více jakési, řekněme vizuální předpoklady než předpoklady odborné a morální. Jen věřme, že to tak není neboť to by také mohlo znamenat, že skutečné důvody jejího propuštění za tak dramatických okolností jsou naprosto jiné než jaké oficiálně deklaruje senátor Žák. A tím by se celá záležitost posunula do roviny amorálnosti senátora nehodné.

Ale upřímně, co si má o této záležitosti pomyslet nestranný pozorovatel ? Zvažme, práce asistenta senátora sebou nese opravdu nároky na politickou zdatnost, dlouholeté zkušenosti v politice, organizační schopnosti, vhled do politologie. Že by toto pana senátora při přijímání asistentky nezajímalo ? Proč ? Potom se zároveň můžeme oprávněně domnívat, že mu na svých voličích příliš nezáleží a svoji práci pro voliče nebere zodpovědně.

Senátor J. Žák je zároveň členem zastupitelstva v našem městě. Jestli takto přistupuje ke svému senátorskému poslání, jak mu můžeme věřit, že zodpovědně přistupuje ke své zastupitelské činnosti ? Senátor Žák například figuroval i při rozhodování o převedení nemocnice do Vítkovic, kde jeho švagr JUDr. Luděk Zakopal poskytoval Vítkovické nemocnici právní služby. A dnes díky těmto machinacím je Nemocnice Bruntál v konkurzu. Závěr si voliči udělejte sami, toto jsme jen předeslali na rozváženou voličům, kteří zvažují dát svůj hlas ODS v našem městě.

Politické hnutí NEZÁVISLÍ(NEZ)