Články

Demagogie,stupidita,mystifikace a intriky se nemohou stát oficiální politikou

Tak už se nám opět blíží doba komunálních voleb do zastupitelstev obcí a měst. Je to doba bilancování toho co se za čtyřleté volební období podařilo realizovat a také jak která strana naplnila sliby voličům a hodnocení těch osobností a teamů, kteří k realizaci přispívali. Nastává doba kdy mohou o b č a n é hodnotit, posuzovat ty, kteří je v politice zastupovali, jak se realizovali jejich představy, jak byly řešeny potřeby obyvatel, které problémy se vyřešily, jaký byl brán zřetel na připomínky a podněty v o l i č ů atd.
Z této situace vyplývají otázky jak bylo hospodařeno se svěřeným majetkem města, tedy nás všech? Byl náš majetek obhospodařován efektivně? Narůstala jeho účetní i reálná obchodní hodnota a byl udržován v řádném stavu? Nebo naopak chátral a rozprodával se pod cenou? Komu a proč? Jak byla aktiva z prodejů, pronájmů a jiných transakcí využívány? Na které akce a s jakým výsledkem? Kdy se vynaložené investice navrátí? Budou v budoucnu přínosem pro městský rozpočet? Zbohatli jsme nebo zchudli atd ? Zlepšil se život ve městě? Žije se obyvatelům lépe? Proč bylo nájemné pro občany za (byty) zvýšeno na nejvyšší přípustnou míru, když v mnoha městech (Havířov, Třinec, F.Místek, Ostrava) a dalších bylo přistupováno obezřetně a chcete-li vlažněji i když tam obyvatelé mají vyšší výdělky? Kdo má o odpovědi na otázky z podobných oblastí zájem a chce se dovědět vše od povolaných, můžete je položit na posledním zasedání zastupitelů v tomto volebním 26. září 2006. Jednání začíná v 15 hodin v Kulturním středisku na Dukelské ulici.

Nyní dovolte několik slov k nekončícím bezobsažným urážlivým a hloupým útokům,těch „odvážných anonymů“ pod vedením vševěda Lukačeviče maskujícího se rouškou nevinného studentíka a mystifikací čtenářů těchto stránek. Jde o pouhou demagogii o kterou se již delší dobu pokouší pasovat svoje výtvory bez jediného argumentu na veřejné mínění. Vyjadřuje se téměř ke všemu a pouze on ví vše nejlépe. Vyhýbá se korektní diskusi, přestože jsme už několikrát navrhli,pokud má vůči komukoliv z nás výhrady můžeme zahájit věcnou diskusi a zveřejnili jsme kontaktní telef. čísla a činíme tak opakovaně a naposled ( 606563944, 608885737, 603891113,).
Chceme panu „ neomylnému“ oznámit, že NEZÁVISLÍ jsou oficiální politický sujekt, řádně zaregistrovaný, takže žádný spolek jednoho muže, jak se snaží veřejnosti neúspěšně podsouvat. Rovněž se snaží veřejnosti podsouvat, že pan Vymazal je neschopen být autorem článků, které podepisuje. K tomu bych jsem chtěl jen podotknout pokud je ten jak se presentoval dříve, že když moje články byly otiskovány v regionálním tisku a to i v minulosti ( za „ totáče“) on ještě tahal kačenku na provázku. Ověřit si to může v archivu městské knihovny. A pak jsou zde i pamětníci, kteří sledovali moji diskusi v Kotli na TV Nova s panem Tlustým na téma byrokracie ve státní správě před asi dvěma lety. Pokud se snaží ostatní osočovat z estebáckých praktik, měl by si pročíst důkladně skeny na našich stránkách – nezavisli.nazory.cz- nebo přes baner na www.Bruntal.net . To platí i pro ostatní anonymy. Asi se pohybují mezi takovými, kteří toho v minulosti užívali a nyní jim radí jak mystifikovat voliče. Je zajímavé, že ti kdož se pohoršují nad armádním „gumáctvím“ pana Makaye, právě těm uniká totéž u kulturního pracovníka a politického turisty, který svého času působil jako politruk, ale to si kritici nezjistili, nebo to záměrně tutlají. Rovněž jim to nevadí ani u dalšího z vedení města, přestože přešlapování na místě a jejich nerozhodností v různých kausách, například kausa „voda“ a další už stálo voliče nemálo finančních prostředků. Jestli máte málo věcných argumentů pro námi vznesenou kritiku tak se podívejte na naše stránky, třeba procitnete ze snů, až se podíváte na písemnosti a fotografie tam uvedené. Škoda jen, že jste si nezaregistrovali, nepodepsaní dámy a pánové vlastní kandidátku, třeba by vás lidé volili a pak by byly všechny problémy jistě velmi rychle vyřešeny, když umíte tak „přesvědčivě“ argumentovat a odsuzovat ty kteří nejsou se současným stavem spokojeni a konstruktivně to kritizují. Ti kdož nám předhazují velké nedostatky ve znalosti souvisejících zákonů na tom nebudou o mnoho lépe což potvrdilo i U S N E S E N Í Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.9. 2006, které zní takto:

I. Návrh na zrušení registrace kandidátní listiny volební strany Nezávislí pro volby do zastupitelstva města Bruntálu, konané ve dnech 20. a 21. října 2006, která byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Bruntál ze dne 30. 8. 20006 č.j. OVV/71355-06/EMA931-2006/ema , se z a m í t á .


II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení

Více najdete na našich stránkách nezavisli.nazory.cz ( Dokumenty, skeny)

Když se podíváte na obsazení naši kandidátky zjistíte, že dáváme velký prostor lidem bez politické příslušnosti kterým není to jak ve městě žijeme lhostejné a chtějí se na zlepšení života aktivně podílet. U nás není pluralita potlačována stranickou linií a jinými dogmaty, nýbrž názory jsou posuzovány logikou věci a hlavně zdravým rozumem bez předpojatosti.
Nezávislí nepolitikaří, ale dělají politiku blízkou lidem a pro lidi. Netvrdíme, že se neudělalo vůbec nic, ale víme, že se za vynaložené prostředky, dalo realizovat mnohem více. Kdyby se kontrolovala průběžně efektivnost jejich využívání a na správné priority. To chce jen nepotlačovat zdravou iniciativu a potenciál občanů a zneužívat moci ve svůj prospěch. Prostě nemyslet si, že jen já mám patent na rozum, ale prosazovat všechna dobrá řešení, která byla vybrána po zhodnocení všech aspektů s tím souvisejících. Je čas nejvyšší ustat s hašteřením a vzájemným osočováním a kádrováním, příčiny neúspěchu analyzovat a začít poctivě a opovědně pracovat. Žádná byť sebekrásnější rétorika nám problémy nevyřeší. Možná někdo namítne tak proč tolik diskutujete?? Důvod je prostý, chce to radikální změny a proto chceme, aby voliči kteří to mohou odstartovat znali naše názory na situaci a nekupovali zajíce v pytli. Přece uznáte, že atributy uvedené v nadpisu tohoto článku se nemohou stát oficiální politikou A o tom to je…

PS. Děkujeme heckrům a opozici za to, že věnují našim stránkám mimořádnou pozornost

Jar. Vymazal (NEZ)