Články

Naše cíle

Vážení spoluobčané. Dovolili jsme si vás touto formou oslovit před následujícími komunálními volbami. Na úvod se nevyhneme již několikáté omluvě za to , že jsme v minulých volbách udělali taktickou chybu a zklamali Vás ač jste nám dali důvěru, proto se cítíme morálně zavázáni tuto chybu v současných volbách napravit a jít s Vámi opět do toho. Nehledáme spojence mezi našimi rodinnými příslušníky jako některé politické subjekty v čele s ODS (a tak si dělají ze zastupitelstva a radnice rodinný podnik), ale mezi slušnými lidmi tohoto města všech generací a profesí, kteří budou zárukou prověření nejen všech nešvarů, ale i konstruktivní práci pro jejich napravení . Složení našich kandidátek Vás o tom jistě přesvědčí. Předkládáme Vám pro přehled, současnou politickou situaci v našem městě před těmito volbami. Do současných voleb se přihlásilo spousta politických subjektů, které vám jistě budou nabízet vše možné i nemožné, jen aby při nadcházejících volbách uspěli. Naše politická strana Politické hnutí NEZÁVISLÍ zkratka NEZ chce spolupracovat s politickou stranou Sdružení nezávislých kandidátů-Evropští demokraté (SNK-ED) a všemi demokratickými stranami, které v minulosti nepoškozovali naše město. Pro přehlednost uvádíme jednu velmi důležitou informaci a to, že v Bruntále se zrodil nový politický subjekt s názvem: Sdružení nezávislých kandidátů- volba pro Bruntál. Chceme občany informovat o tom, že s tímto politickým subjektem nemáme nic společného. Naopak máme zato, že v tomto subjektu se rekrutovali i lidé, kteří Bruntálu v mnohých ohledech uškodili a škodí dodnes. Dále uvedeme argumenty, proč tomu tak je. Domníváme se, že tento subjekt se tak nazval těsně před volbami úmyslně, aby způsobil zmatek u Bruntálských voličů. Máme za to, že se chce svézt s našim politickým subjektem NEZ z toho důvodu, neboť mnozí občané vědí, že jsme po celé volební období byli vůči radnici v aktivní opozici a bojovali jsme za to, aby v Bruntále skončilo období zmatku, okrádání občanů atd. Proto také zvolil název Nezávislí. S našim subjektem NEZ spolupracují dvě pro občany pracující organizace, které se podílejí na práci, kterou žádný jiný politický subjekt nedělal a nedělá. Jedná se o Občanské sdružení na ochranu nájemníků a vlastníků bytů Bruntál, a Sdružení nájemníků ČR pobočka SON Bruntál. Obě tyto organizace ve spolupráci s Politickým hnutím NEZ se rozhodly podporovat změny z důvodu neudržitelného stavu v práci radnice a městských obchodních organizací jako Technických služeb, a.s. Teplo Bruntál, Vak Bruntál a Jast. Jde nám především o to, aby jste věděli, že jsme skutečně pracovali. Po celé volební období jsme doslova nutili Radnici pracovat na mnoha neřešených problémech tím, že jsme upozorňovali žádostmi o podání informací či věcnými připomínkami a podněty na veřejných zasedáních. Bohužel v některých případech došlo k tomu, že byly podány i podněty policii z podezření na trestuhodné nekonání odpovědných z důvodu, že radnice před námi jisté skutečnosti záměrně tajila, či podávala zavádějící lživé informace o stavu věcí přesto, že byla na mnohé včas upozorněna. Bohužel v posledním roce se situace mezi našimi občanskými sdruženími a radnicí značně vyostřila, proto jsme se rozhodli k některým velmi radikálním krokům, abychom s některými pro vás občany závažnými záležitostmi pohnuli dopředu a v současné době speciální útvary PČR prověřují závažná podezření z tr.č. řady osob, kteří se budou ucházet o vaše hlasy ve volbách .

Zdálo by se, že některé naše iniciativy byly přehnané, ale opak je pravdou. Naše obavy se začínají potvrzovat. Pokud si totiž důkladně přečtete tuto předvolební přílohu, pochopíte, že situace v našem městě je vážná až kritická. A to hlavně z důvodu katastrofálního a nezodpovědného přístupu radnice ke svým závazkům, nedůslednosti, nekontrolovatelnosti a jiným závažným nešvarům, které toto město zavedli až tak daleko, že podle nezávislé studie kterou na našich stránkách také máme zveřejněnou, patří město Bruntál na poslední místo mezi všemi hodnocenými městy jako nejhorší město v ČR. Chceme tímto občany vyzvat, aby si podrobně přečetli v naší předvolební( vyjde týden před volbami) příloze proč, tomu tak je, co vidíme jako příčiny a jak tento katastrofální stav chceme řešit. Vyzýváme také občany k tomu, aby k nadcházejícím volbám přistoupili zodpovědně a nenechali se unést různými sympatiemi či antipatiemi a pomluvami, které se v tomto městě šíří. Je na místě, aby jste si dobře zapamatovali jména těch, kteří se nechvalně podepsali na stavu našeho města. Aby jste nevolili subjekty v kterých tito lidé figurují pokud nechcete, aby se v dalším volebním období tato katastrofální situace opakovala a aby se problémy v našem městě nadále kumulovali. Je třeba si uvědomit, že pokud nedojde k radikální změně v budoucnu se to dotkne nás všech ještě mnohem negativněji než doposud. Už nyní dochází k situaci kdy město potřebuje stovky milionů na nutný provoz, údržbu městského majetku a kdy se tyto prostředky městu nedostávají. V budoucnu bude problém získat prostředky k vyřešení různých havarijních stavů, z důvodu hraniční zadluženosti města.

Možná budou některé pasáže našich článků nudné, ale jsou nutné pro vykreslení celé situace tak, aby chronologicky zapadaly do sebe a aby byli zjevné příčiny i důsledky daného stavu.

Jistě si každý z vás váží peněz, které si poctivě a těžce vyděláváte v práci. Jistě Vám není jedno, kolik co stojí a zda jsou vaše peníze používány na správné věci. Zda nejste okrádáni, zda se nedají ušetřit a kam se investují. Každého nájemníka, odběratele tepla, daňového poplatníka jistě tyto věci zajímají. Je třeba si totiž uvědomit, že je jedno zda vás okrade zloděj na ulici, nebo zda to je a.s. Teplo Bruntál, či hospodářská správa města, nebo jiné společnosti (VaK Br, Jast ). Pokud jsou od vás totiž vyžadovány nepřiměřené částky se kterými je potažmo hazardováno jste takovým jednáním poškozováni. Bohužel právě těmto skutečnostem se chceme věnovat neboť máme podloženo, že se takto opravdu dělo a děje!


Politické hnutí NEZÁVISLÍ(NEZ)