Články

a.s. Teplo Bruntál

Vzhledem k tomu že máme dostatečný přehled o dění v této společnosti předkládáme vám tuto zprávu o podivném hospodaření v této společnosti. Začneme hned v úvodu počáteční katastrofou, kterou tato společnost začala provozovat svoji činnost. Je to zvláštní, ale vznik této společnosti již asi předurčil její osud a budoucnost. Jako kdysi na zastupitelstvu prohlásil bývalý starosta pan Struška, tato společnost vznikla za tak absurdních právních a materiálních podmínek, že si s daným stavem věcí při založení popřípadě likvidaci této společnosti nevědí rady ani renovovaní právníci na vysoké škole, kterým tento problém byl dán k posouzení. Ano vznikne li něco za takových okolností, které způsobilo vedení našeho města lze jen předpokládat, že další vývoj nebude nijak zvláště pozitivní a skutečně. V prvé řadě šlo o to, že společnost se vykazovala majetkem při jejím vzniku, který do ní de facto nikdy nebyl vložen. Následně radnice za starostování pana Strušky podala trestní oznámení na neznámého pachatele, který tento stav způsobil. Opravdu směšné, když stoprocentním akcionářem společnosti je právě město Bruntál a tento subjekt tedy zřizovalo za přispění konkrétních lidí. Pachatel se dodnes nenašel a ironicky tedy poznamenáváme,že nejspíš za všechno může čas, ten co skrývá v nás. Hospodaření společnosti bylo od začátku katastrofou. V té době byl předsedou představenstva radní M.Misař (KSČM) a společnost si nadělala velké dluhy. Byla natolik zadlužená, že jí hrozil konkurz. Důvodů proč tomu tak bylo je mnoho, ty hlavní samozřejmě jsou neschopné a špatné vedení, které dovolilo rozkrádání, nevymáhání pohledávek neplatičů, neekonomické rozhodnutí, drahý nákup paliv, špatná kontrola. atd. Teplo Bruntál a.s. se rozhodlo tuto situaci samozřejmě řešit na úkor občana odběratele tepla. K tomu, aby společnost přežila byl nutný obrovský úvěr, který bylo nutno nějak zdůvodnit. A tak začala naše slavná rekonstrukce horkovodů ve které svoji roli sehráli ještě dvě společnosti a to společnost Etes teplo Bruntál, která byla pro tento účel budování horkovodů narychlo zřízena a společnost Etes teplo Přerov, která tuto zakázku realizovala. Celá tato akce byla provedena velmi kvapem. Kvalita provedené práce tomu také napovídá a to proto, že prioritou nebyla rekonstrukce horkovodů, ale možnost získání úvěru pro přežití společnosti. Teplo Bruntál a.s. si totiž vzalo téměř 80 milionový leasing s navýšením 80 milionů s kterého pouze 30 milionů bylo použito na výstavbu horkovodů a zbývajících 50 milionů se rozplynulo na zaplacení dluhů ponechaných z katastrofálního hospodaření této společnosti v uplynulých letech. V současnosti byl tento leasing přeúvěrován úvěrem 55 milionů u Folsbank kde pře tímto leasingem měla tato společnost velký dluh,. K tomuto dodáváme , že nám prozatím tyto transakce připadají jako velmi nestandardní. Takže vážení poctivě platící odběratelé tepla, vypočítejte si sami o kolik jste nuceni zaplatit více každý měsíc při placení z vašich peněz. Proto také mnozí na centrální vytápění byli připojeni násilně přesto, že mnohde byly plně funkční lokální kotelny, kde byl provoz levnější. Je to také jeden z důvodů, proč město nechce povolovat lokální kotelny. Celá tato akce se samozřejmě neobešla bez dalších absurdních kroků. Jako bylo například zrušení kompletně zrekonstruované kotelny na Chelčického ulici. Tato kotelna byla zrekonstruována 6 let před její likvidací z dotací ze státního rozpočtu v částce asi 30 mil korun. Byly tam nové plynové kotle včetně kompletního vnitřního vybavení. Tak tomu se říká podnikání za státní peníze. Absurdnost celého konceptu centrálního vytápění navíc spočívá v tom, že centrální vytápění je po mnoha stránkách nevýhodné.Ať z hlediska ekologie, či ekonomie. Centrální rozvod tepla je totiž ze všech centrálních rozvodů energií nejneekonomičtější. Totiž čím dál od zdroje tím klesá účinnost, a ani ty nejlepší izolace nemohou zabránit úniku tepla do okolí, navíc jsou zde obrovské náklady na provoz a údržbu. Cena s za gigajoule se pohybuje dnes v Bruntále kolem 400 Kč kdežto například z lokální kotelny je to přibližně polovina a například s tepelného čerpadla je to asi 140 Kč za Gj. Navíc je tu jeden zásadní pro dodavatele naprosto nevýhodný efekt. Poněvadž se zde střetávají dva zájmy a to jeden zájem spotřebitele šetřit co nejvíce a na druhé straně zájem dodavatele co nejvíce dodávat, neboť každý dodaný gigajoule je pro něj zisk. Tak v konečném důsledku vycházejí vniveč mnohé iniciativy zateplování domů neboť při úsporách automaticky dochází ze strany dodavatele ke zdražení tepla, aby pokryl ztráty z neprodaného plánovaného tepla. Konečný efekt je tedy zcela absurdní : budeš šetřit tak ti to zdražíme, z něčeho přece špatné hospodaření, ztráty a úvěry zaplatit musíme. A tak se běžný odběratel tepla stává vazalem jakéhokoliv třeba i zcela absurdně hospodařícího monopolu, v našem případě Teplo Bruntál a.s. Další okolnosti jež navyšují cenu tepla jsou v současné době hlavně tyto. Především při rekonstrukci kotlů na fluidní spalovaní došlo k technologické chybě a kotle po rekonstrukci ztratili desítky procent ze svého původního výkonu.Vyskytují se zde ještě další závady, které je nutno odstranit neboť rekonstrukce horkovodů nebyla zdárně dokončena a vyregulována. Tedy stal se opak očekávaného a nyní se nešetří v takovém rozsahu jak bylo slibováno odběratelům. V současné době vidíme jedinou šanci v kompletní reorganizaci a.s. Teplo, důsledné kontrole a odstranění závad, které nás stojí nehorázné peníze. Jsme také rozhodnuti prosadit, že v případě kdy odběratelé doloží, že koncept změny vytápění domu, který chtějí realizovat, je ekonomičtější a ekologičtější než CZT, připraveni taková řešení podpořit a doporučit stavebnímu úřadu k schvalování odpojení se takovýchto subjektů od centrálního vytápění, bez ohledu na finanční ztráty v této společnosti.

Dokumenty ke článku:
Sken 6

Politické hnutí NEZÁVISLÍ(NEZ)