Články

Vrána k vráně sedá …

Tak nám konečně zveřejnili kandidátky všech politických subjektů, tedy těch kdož se budou v komunálních volbách ucházet o přízeň a hlasy voličů. Občané mohou nahlédnout do politického dění ve stranách, hnutích a seskupeních. Mohou tedy posuzovat podle skutků, projevů a vyřešených priorit, kdo a jak plnil jejich představy o činnosti ve městě, co se podařilo a kde zůstala očekávání nenaplněna. Zanedlouho obdrží všichni registrovaní voliči obálky se všemi volebními lístky zaregistrovaných politických subjektů. Každý odpovědný občan, by se měl seznámit s kandidáty a stranami, politickými hnutími a seskupeními. Ten kdo věci veřejné a dění ve městě pravidelně sleduje, nebude mít problém k jednotlivým jménům přiřadit obličeje osobností. Názory a postoje, které k diskutovaným problémům vyjadřovali veřejně, rovněž napoví o zaměření a způsobu práce v městských orgánech v případě jejich zvolení. Takže je pouze na tobě voliči, abys rozpoznal kdo pro tebe pracoval, kdo se jen vezl, kdo politikařil, komu jde jen o korýtka a populismus a komu se podařilo něco prosadit ve tvůj prospěch a kdo podporoval tvoje návrhy, připomínky a oprávněné požadavky. Proto buďte obezřetní a zodpovědní a dobře vybírejte ať se nám podaří mnohé úspěšně vyřešit. Není nutné se nyní zabývat mistrně předkládanými populistickými tématy, které předkládají ti kdož se snaží odvézt vaši pozornost od priorit a skutečných dlouhodobě neřešených problémů. Jak jste si jistě povšimli „Náš Domov“začal uveřejňovat příspěvky jednotlivých subjektů, tedy těch co se registrovaly pro volby 2006 do Zastupitelstva města.

Nyní se podívejme společně kdo tvoří týmy uvedené na kandidátkách. Celkový pohled a namátkově vybraní známí protagonisté věcí veřejných do 15 místa v pořadí uchazečů o hlasy voličů. Z časových důvodů jen malý průřez těch, kteří vývoj dění ve městě více či méně směrovali až k dosaženým výsledkům nezávislých hodnocení města. Ale ani tato skutečnost, která posunula Bruntál v hodnocení 71 měst a obcí na p o s l e d n í místo v ČR není dogma, poněvadž si úsudek umí udělat každý volič podle vlastních kriterií a zkušeností.

Volební lístek č.1 Sdružení nezávislých kandidátů * VOLBA PRO BRUNTÁL

Podle profesního složení ( 5 X ředitel, 9 X podnikatel, dále, úředník, učitel, uklízečka, atd.), tato skladba vyvolává obavy zda nepůjde o zájmovou skupinu (loby), která dá přednost jiným zájmům, než sloužit lidem. Lídr - JUDr. Vilém Urbiš, advokát, zastupující mimo jiné i senátora Jiřího Žáka v nechvalné kause „plat asistentky“ viz později „fiasko v přímém přenosu televize“ nedávno, pokračování u soudu…, ale nechceme předjímat konečný výsledek. Je nejméně podivné, že všichni kandidáti jsou nyní bez politické příslušnosti, přestože jsou obecně známé jejich stanoviska a projevy na veřejnosti, při počátku „ sametovky“atd. Souvislosti si odvoďte sami podle vlastního uvážení.

Kandidát – č.5 Jan Strádal (Jast, stočné) ekvilibristika při kalkulacích ceny stočného, podezření na daňové úniky, účinná lítost, opět pochybení v kalkulaci ceny stočného, splátkový kalendář, (vratka) prostředků neoprávněně vybíraných, kde skončí??

Poznámka: poněvadž jsme neměli možnost seznámit se s programem tohoto subjektu či jednotlivých kandidátů nehodnotíme ostatní, jen otázka co jste prosazovali v uplynulé době? Proč se zviditelňujete až nyní? Myslíme si, že naše aktivity po celé předcházející volební období inspirovaly i toto seskupení použít pro svoji identifikaci slovo „nezávislých“, aby toto zmátlo, ty kdož se o dění ve městě zajímají méně intenzivně, aby byly jejich hlasy využity při podpoře tohoto subjektu na úkor NEZÁVISLÍ (NEZ), kteří ventilují různé problémy trápící obyvatele již delší dobu.

Volební lístek č. 2 Občanská demokratická strana

Tato pro změnu má složení kandidátky pouze ze svých členů, takže lze předpokládat přísnou stranickou disciplinovanost a to zejména proto, že její pověst i prestiž v Bruntále poslední dobou značně utrpěla angažováním se v podpoře mnoha chybných kroků dosluhující garnitury současné radnice. Příkladně v kuse „ prodej kožního oddělení“ (pod cenou, méně než byl odhad), mystifikace občanů o výsledcích hospodaření v nemocnici, tolerovaní nedostatečné kontrolní činnosti, špatná práce finančního výboru, podivné praktiky senátora Jiřího Žáka v kause plat asistentky atd Další si doplňte sami…

Lídr – Jiří Žák se pravděpodobně nezastaví před jakýmikoliv metodami k poškozování, či odstranění nepohodlných politických rivalů. Nebyl proti podání podezření trestního oznámení před volbami 2002 na pana Makaye, za to, že jsme natočili hojné devastování Společenského domu a dali jsme to ve známost široké veřejnosti prostřednictvím televizoru za výlohou obchodu. Tehdy každý z nás kandidoval samostatně, jako nezávislý kandidát (již tehdy jsme projevili dostatek odvahy) Bruntálská ODS neuspěla, ani tenkrát, poněvadž to policie musela odložit. I letos se nás titíž, kdož mají v mnohém „máslo na hlavě“ snažili pomoci soudu odstavit, ale opět neuspěli viz USNESENÍ Krajského soudu Ostrava ze dne 13.9.2006 (sken 166 na našich stránkách)

Kandidát - č. 5 Petr Fiala, ředitel Technických služeb, ten si velké vrásky v souvislosti

s nepořádkem ve městě asi nedělá viz kvalita letní a zimní údržby veřejných prostranství, rozmístění kontejnerů, odvoz odpadků, veřejné osvětlení, náprava a reakce na stížnosti občanů. Velmi malé využívání nezaměstnaných na veřejně prospěšných pracích, zaměstnávání Rómů na úklidu v Západní lokalitě atd.

Kandidát - č. 6 Květoslav Čech, školství a kultura, velké dluhy ve vytváření podmínek viz kausa kulturní středisko, využití, fakturace plateb za energie, nedostatečná kontrolní činnost, celková neschopnost řešit svěřené úkoly a z toho vyplývající nerentabilnost zařízení atd.

Volební lístek č. 6 Komunistická strana Čech a Moravy

Tato strana jde do voleb pod vylosovaným číslem 6. Věkový průměr uchazečů o vaše hlasy je 57 let. Jediný posun je v tom, že kandidáti středního věku se posunuli více do předu. Zda to bude mít vliv i na omlazení myšlení a postojů ve straně samotné, ukáže až čas. Vezmeme-li si minulý volební program této strany, zjistíme, přestože velmi ovlivňovali její zástupci radu města a měli i místostarostku (H. Šutovská), prosadili ze slibů voličům jen velmi málo, což potvrzuje nezdravou atmosféru a neschopnost v orgánech města na vrub nás všech. Také hodnocení města zvenčí je toho důkazem. Tento způsob práce radnice se musí radikálně změnit!

Lídr – JUDr. Karel Svoboda, znám z minulosti jako právník „Realitní kanceláře“ nástupce domovní správy města, pracující na vymáhání nezaplacených pohledávek občanů v době totality. Tímto nezaplacením občané protestovali proti nesprávnému, poškozujícímu vyúčtování služeb s bydlením spojených, zejména účtování přemrštěných nákladů z výtopny na Smetanové ulici. Jednalo se tehdy asi o 200 platebních rozkazů. Jediný kdož tento spor z principiálních důvodů nevzdal a nepodlehl tehdejším metodám a dovedl ho do vítězného závěru po 3 letech peripetií a více než 10 soudních stáních (jednalo se o 696 Kč) jsem byl já osobně. Konstatuji, nechválím se, nestěžuji si.

Kandidát – č. 3 Hana Šutovská, současná místostarostka, zodpovídá za špatný stav v oblasti bytové politiky, což nekoresponduje s deklarovaným volebním heslem, změny a úpravy šly spíše proti lidem. Rovněž oblast sportovišť a sportu nezvládá a v neposlední řadě má zřejmě vinu i na malé vypovídající schopnosti zápisu a usnesení rady města a také na opožděném zveřejňování což je oprávněně kritizováno.

Kandidát – č. 14 JUDr. Milan Misař, radní člen zastupitelstva města měl zajistit koordinaci s a. s. Teplo Bruntál a městem a pomáhat řešit vzniklé problémy v dodávce tepla tak, aby se situace zlepšovala. Opak je pravdou, cena za Gj. stále roste, nelze hovořit o zlepšování. Hospodaření této společnosti je stále neprůhlednější. Občané nejsou o ničem informováni. Vládne informační embargo, informace nelze od kompetentních žádným způsobem získat.

Volební lístek č. 8 Bruntál 2006 – 2010 koalice stran US-DEU a ODA s občany Bruntálu. Tak voliči toto seskupení je opravdu „síla“ mystifikace a populismus společně.

Výše uvedený název na volebním lístku, ale v tisku Náš Domov úplně jinak. V názvu strany nemůže chybět populární magické slůvko těchto voleb „ Nezávislý(ch)“. Asi protože, aktivita hnutí NEZÁVISLÍ (NEZ) č. 7 byť v opozici, byla celé volební příkladná.

Přání mnohých je, aby se i oni sami vyrovnali našim aktivitám a výdrži, ale pouhým názvem se toho nedocílí. Ale nyní se podívejme blíže na tu kandidátku č. 8 Je to parta politických turistů a prospěchářů. Na příklad Bc. Navrátil, Mgr. Novotný, Pavel Fürst a někteří další. Podíváte li se na dokument US-DEU Bruntál z minulých voleb nazvaný „Prvních sto kroků“ zjistíte, že sliby voličům nebyly splněny vůbec, nebo jen jeho populistická témata. Úsudek ponecháváme na vás voličích, poněvadž při porovnání slibů se skutečnými akcemi dospějete k podobným závěrům. Ani se nedivíme, že původně parlamentní strana US-DEU při minulých volbách se neudržela ve sněmovně, když populistickou „slibotechnu“ pasovala na oficiální směr, což voliči prohlédli a důvěru jim nedali. V Bruntále jsou nositeli tohoto populismu střihač pásek Navrátil, jeho přitakávač Novotný a někteří další pochlebovači uvedeni na jejich kandidátce.

Lídr – Bc. Stanislav Navrátil, v minulosti politruk, kulturní pracovník, přednosta OÚ Bruntál, odvolaný přednosta, dosavadní starosta města a po volbách…..?(bez ko…a). Zda budou tečky ve slově v závorce nahrazeny písmeny, záleží jen na vás v o l i č i . Politický turista Navrátil je spřízněn s vedením Vlasteneckého poutníka, panem Andrlem, Anderlem, který byl autorem dílka 30 otázek „na tělo“ známé osobnosti, za což získal jeho náklonnost, ekonomickou podporu z městského rozpočtu a téměř zdarma vybavené zázemí v objektu na Zámecké 4. Skryt pod rouškou „Podnikatelského centra“se snaží tento člověk s pochybnou minulostí, vysávat různé granty a nepřímo rozpočet města. Jako nástroj pro šíření demagogie a k manipulaci s veřejným míněním využívá list „Čas“, který deklaruje jako : kulturně politický list pro oblast Jeseníků, určený středním vrstvám.

Je skutečností, že pan starosta i Vlastenecký poutník, mají podobný osud, odněkud je vyhodili, odněkud je vypoklonkovali a tam kde se jich v čas zbavili, stabilizovaly se rozpočty radnice. A proč jen v Bruntále na to ještě nikdo nepřišel ? Odpovězte si sami a nenechte se ovlivňovat laciným populismem, který nemá žádnou perspektivu i když o ní nepřetržitě mluví. Z toho totiž pramení to neustálé odkládání řešení problémů ve většině oblastí normálního života ve městě. Při odpovědném pohledu voličů na uchazeče o hlasy z této kandidátky, by nemohlo uspět více představených osobností.

Volební lístek č. 10 Česká strana sociálně demokratická, uvedeme jen některé sliby občanům z počátku uplynulého volebního období, zahájit práce na regeneraci panelového sídliště Dolní, zahájit rekonstrukci Společenského domu, připravit lokality k výstavbě rodinných domků,zahájit rekonstrukci krytého plaveckého bazénu, intenzivně pracovat na realizaci dopravního obchvatu města, zpřístupnit kulturní a sportovní zařízení širší veřejnosti a mnohé další nesplněné sliby. Kdyby nebyl letos volební rok, nic by se ani neobtěžovali začít uskutečňovat, poněvadž jak jste si jistě všimli i vy, v Bruntále se začínají akce a sliby realizovat populisticky jen v rámci nějaké kampaně, nejlépe volební, aby se občané mystifikovali jak bylo vše složité a jak na nás vedení města stále myslí. Takový přístup a myšlení vedení se musí radikálně změnit. Ti co si nevědí rady a sliby a problémy neřeší musí od válu. Kdo to může změnit ? No přece Ty voliči !!! Jakým způsobem ? Jednoduše, hlasováním zvolit jiné lidi, kteří tě budou ve vedení města zodpovědně zastupovat a budou brát v potaz vaše potřeby, připomínky a návrhy. Nyní je na změny ten pravý čas. Když budou zvoleni noví zastupitelé, takoví kteří nejsou zatížení chybami z minulosti a berou práci v zastupitelstvu města jako službu občanům, je to krok správným směrem. Nyní něco málo k některým uchazečům usilujícím o vaši přízeň a hlasy ve volbách.

Lídr – Vladimír Jedlička, nevýrazná osobnost, který měl v minulosti vézt kontrolní výbor v jehož činnosti se vyskytly v minulém období podstatné nedostatky a byla zjevná příliš velká nerozhodnost. Při hlasováních o podstatných věcech se příliš často „zdržel“ což svědčí o neschopnosti rozhodnout se pro jedno nebo druhé. Neutralita za každou cenu nenapomáhá řešení problémů. Ve zveřejněném článku si ČSSD stěžuje na častou kritiku jejich práce, ale ruku na srdce, příliš mnoho akcí dokončených v odpovídající kvalitě, které by stály za pochvalu se v tomto volebním období prosadit nepodařilo.

Kandidát č. 3 Mgr. Milan Horna, ředitel ÚP v Bruntále. Poslední dobou je často slýchat názor od uchazečů o zaměstnání tam evidovaných, že tento úřad je k ničemu a nepomáhá lidem, kteří přišli o zaměstnání dostatečně. Převažuje byrokratický přístup úředníků, kteří mají svoje jisté i přestože jejich pochybením poškozují nezaměstnané.

Často nezaměstnaní namítají, že se tam měří dvojakým metrem. Jinak pro cikány a jinak pro ostatní. Podobné praktiky dvojího metru nám také prolínají do zastupitelstva města, což považujeme za nemorální a zavrženíhodné. Další důvod mluvící pro obrodu městských orgánů.

Kandidát č. 5 JUDr. Dušan Blažek, dlouhodobě členem různých orgánů Vak Bruntál

Svoji činností nenapomáhal ke zlepšování vývoje v zásobování pitnou vodou, oprávněnou kritiku nedobrého stavu v hospodaření se snažil veřejně zlehčovat a kritiky osočovat i v ND. Jistě má v této kause i on máslo na hlavě.

Kandidát č. 7 Ing. František Stružka, minulý starosta,nyní místostarosta, za doby jeho starostování začalo osídlovaní opravených bytů v kasárnách a koncentrace problémových obyvatel v této lokalitě což i nadále pokračovalo v tomto volebním období.

Problémový způsob chování přistěhovaných obyvatel převládl a nedodržovaní základních hygienických zásad a neskonalý nepořádek v lokalitě přispěl k vypuknutí žloutenky a přímému ohrožení původních obyvatel této části Bruntálu.

Je velmi podivné, že když jsme průběžně reagovali na vývoj situace v mnohých oblastech a navrhovali různá včasná řešení v zárodcích problémů s minimálními náklady, byly naše řešení kategoricky zavrhována a nyní se mnohé návrhy objevují ve volebních programech politických stran, které v uplynulém období příliš velkou aktivitu nevykazovaly. Účelem tohoto článku není očerňovaní politických rivalů, ale malá připomínka voličům, kdo jak se podílel na a jakou dobu na zbytečném přešlapování na místě. Každý si odvoďte sám o kolik starostí bychom měli méně, kdyby se odstraňovaly průběžně a intenzivněji. Opět jedno pro k radikálním změnám na rozhodujících postech ve vedení města a způsobu práce. Přeji všem voličům šťastnou ruku při výběru stran i osobností a brzké zlepšení poměrů v našem městě.

Jar. Vymazal (NEZ)