Vítejte na oficiálních stránkách Hnutí Otevřená radnice

Jsme rádi, že jste zavítali na naše stránky. Věříme, že zde najdete Vámi hledané informace. V opačném případě se na nás můžete obrátit s dotazem pomocí e-mailu.

Kdo jsme

Vznik Hnutí Otevřená radnice se datuje na rok 1994. Řada lidí, kteří se věnovali převážně politice na komunální úrovni, byla velmi nespokojená s přístupem a postoji stran, v jejichž řadách tito lidé v té době působili. Proto hledali základnu, ve které by se mohli plně realizovat v souladu se svým svědomím a představami. Jde o lidi zásadové, odborníky ve své profesi a lidi s obrovskými zkušenostmi z komunální politiky. Hovoří za ně práce a výsledky, za které se nemusejí stydět. Tito lidé se zajímali především o problémy občanů v místech svého bydliště nebo v hranicích regionů jejich působení. Proto se politické hnutí NEZÁVISLÍ vždy soustředilo na výběr kvalitních kandidátů do komunálních, krajských a senátních voleb a v letošním roce také voleb do Evropského parlamentu. Podmínkou pro spolupráci s naším hnutím není (jako v jiných stranách) členství, ale aktivní spolupráce při řešení problémů našich spoluobčanů. Kandidáti politického hnutí NEZÁVISLÍ jsou vždy pečlivě vybíráni. V případě jejich zvolení nezklamou občany, kteří jim svůj hlas dali, ani hnutí, za které kandidovali.

Naše dlouhodobé cíle

  • Přerozdělení prostředků státního rozpočtu ve prospěch obcí, měst a regionů na úkor centrálního aparátu státu. Současné posílení pravomocí samosprávy oproti státní správě. Náš stát je drahý a na svůj vlastní provoz, spotřebovává nepřiměřeně mnoho peněz, které pak chybějí v regionech, městech a obcích. Stát vytváří řadu nákladných úřadů, přes které předává finance do míst, kde mají použity. Každý takový úřad odčerpává část peněz, které jím procházejí.
  • Obnova politické reprezentace, výměna těch, co rozhodují, prostřednictvím přirozeného růstu politiků a osobností obecních, městských a regionálních. Jen tak může být nahrazen dosavadní deficit demokracie, který vznikl překotnou a jednorázovou "tvorbou" politických struktur, dodnes strnule a zdánlivě navěky zabudovaných od roku 1990 v politickém systému.
  • Přeměna Senátu, který trpí nevyjasněností své role a potýká se s obhajobou své vlastní existence, na přímou reprezentaci regionů bez stranického klíče. Jen tak se Senát může stát důstojnou protiváhou Poslanecké sněmovny, která je budována na přísně stranickém základě.
  • Podporujeme přímou spolupráci regionů, měst a obcí se zahraničními partnery a s fondy Evropské unie, bez prostřednictví ministerstev a dalších státních institucí.
  • Podporujeme a nabízíme rovné příležitosti pro ženy v politice a ve státních funkcích.