Naši lidé

Ing.Al.Čtvrtníček CSc

Jsem Ing.Al.Čtvrtníček CSc,je mi 60 let.Narodil jsem se v Bruntále,kam se moji rodiče přistěhovali v červenci roku 1945.Otec sloužil u Kriminální služby tehdejšího SNB,odkud byl v r.1951 propuštěn.Nadále potom jezdil jako řidič u n.p.ČSAD a Záchranné služby Bruntál.Matka byla v domácnosti. Kromě mne se rodičům narodily dvě mé sestry,které se svými rodinami žijí v Bruntále. Vychodil jsem ZŠ v Bruntále, poté absolutoriu Prům.školu báňské v Příbrami,jsem obsolvoval VŠB v Ostravě a to v oboru Metalurgie nežel.kovů.Též na VŠB a v témž oboru jsem absolvoval exter.aspiranturu. Po absolutoriu VŠ jsem pracoval u ČSUP,RD Jeseník a.s. /bývalý HMZ/,Al investu Břidličná.Momjentálně jsem činný jako konzultant v oboru Metalurgie než.kovů. Jsem majitelem či spolumajitelem cca 20 Autor.osvědčení a patentů. Moje manželka byla a je činná jako učitelka Mateř.školy,později jako vychovatelka DDM V Bruntále. Máme spolu tři syny,z nichž nejstarší je trvale invalidní a žije v ÚSP Olšany.Prostřední syn je činný v podnikatelské sféře a nejmladší pracuje jako IT analytik u firmy DHL v Praze.

Z mé politické činnosti následující.Od r.1988 jsem byl činný v ČSS,která po revoluci v r.1989 konvertovala se stranou SD /předsedou této byl tehdy pan J.Dienstbier/.Strana se však z různých příčin rozpadla. Po tomto nejsem členem žádné strany. V letech 1990-1994 jsem byl členem Měst.rady a to za Demokratický blok.Po revoluci se zdálo vše jednoduché a jasné.O zvolení na další období jsem ani neusiloval.Celková situace v Bruntále se však podstatně změnila - dá se říci,že je katastrofální.Všeobecně převládá klientismus,který se stal vůdčím motivem správy města.O tom jak vypadají finance města lze jen tušit - a tyto finance dělají a určují sociální a hospodářskou situaci města.Není možná /a ani se nekoná/ správa města tak,aby jednotlivé části bylo možno objektivně kontrolovat.Z financí města "tečou" některé finan.podíly do soukromých společností a to tak,že bude stěží tyto odstranit.

Tristní je demografická situace - lidé,zvláště pak ti mládí a především se vzděláním odcházejí z města a okolí za snazším a plnějším životem.To je však hrozba,kterou by nové zastupitelstvo mělo řešit a doslova "zasadit" na obrat ve střednědobém horizontu. Ve městě chybí instituce,které by se zajímaly prognozami především prům.rozvoje - tento především za sebou přínáší investice a celkový rozvoj oblasti.K pozornosti dávám tímto rozvoj Krnova - to přece není daleko,aby se nevědělo co a jak.Rozvoj města formou Nadace Vlasteneckého poutníka je irellevantní záležitost.

Je mnoho poznámek,které bych chtěl v této souvislosti uvést - jisté však je,že nikdo z této situace Bruntálu a Bruntálským nepomůže - takže jen

NEKRÁST a NEŽEBRAT /a já podotýkám dělat/

Mgr. Petr Maus

Ing. Vlastimil Sembdner

Dana Zapalačová

Pavla Vogelová

Mgr. Štěpán Rubíček

David Lochman

Vladislav Pagáč

Martina Vítková

Mgr. Hana Nová

Mgr. Miloslav Potocký

Michal Handl

Roman Ochotský

Ing. Vasil Ivanco

Mgr. Jaroslav Číhal

MUDr. Marie Nováková

Zdeněk Bahulík

Petr Malátek

Zdeněk Bakalář

Miloslav Střelec

Vladimír Hanák

Josef Kuta

Jaroslav Ferko

Karel Děkan

Ladislav Remeš